Jdi na obsah Jdi na menu
 Milovat v životě lze jen jednou. Všechna ostatní milování jsou pouhé kratochvíle srdce.

Žena je hodna milování, nikoliv lásky.

Kostky jsou vrženy.
G.I. Caesar (při překročení říčky Rubikonu)

Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne.

Člověk dokáže i ve stáří milovat, není však schopen zahořet láskou.

Ženy v malých praktických otázkách mívají více zdravého rozumu a pomáhají mužům, když ti nevědí, jak dál.
I.Calvino

Láska je to nejkrásnější slovo. Je mu jen třeba dát pravý smysl.
J.Camargo

Srdce jen zřídka cítí, co hovoří ústa.

Manželky zazlívají mužům jen ty milenky, které jsou ošklivější než ony.
J.-G. de Capistron

Nejtěžší je odpovídat na mlčení.

Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.

Každá překážka umožní urazit další kus cesty.

Pochybnosti jsou naším osobním majetkem. Nikdy o nich nemluv, ať jsou jakékoliv.

Novinář je spisovatel okamžitého.

Lidé mají dvojí tvář: nemohou milovat bez toho, aby při tom nemilovali sami sebe.

Rozum korumpuje srdce.

Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překonává všechny ostatní zločiny.

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.
A.Camus

Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští.

Člověk, který nesní, je jako člověk, který se nepotí: nastřádá v sobě spoustu jedu.
T. Capote

Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme víc, máme-li víc. Koupíme si luxusní auto a zdá se nám, že je to další úd našeho těla. Když je lidé obdivují, máme pocit, že obdivují nás. Díváme se na věco, které máme, jako na část sebe sama.
E. Cardenal

Kohout je stvoření, které příroda obdařila horšími mužskými vlastnostmi – pýchou, sklonem k polygamii, primitivním erotismem, i tím zlozvykem, upozorňovar celé okolí, které by ještě mohlo spát, že on se již vzbudil.
A. M. Cariére

Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Básník bez lásky – to by byla fyzická i metafyzická nemožnost.
T. Carlyle

Pravá láska není milovat ty, kdož se nám líbí, ale právě ty, kterým se buď nelíbíme, anebo se oni nelíbí nám.
A.Carpentier

Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené povaze a nepokoušet se napodobovat muže.
A.Carrel

Devadesát devět procent lidí na světě by se mělo živit prací pro někoho jiného.
John mac Carter, americký novinář

Žena je jako kniha, ať dobrá či špatná, musí se nejdřív líbit titulním listem. Ženy mají docela pravdu, že věnují tolik péče svému obličeji a šatu, protože jedině tak mohou dosáhnout toho, že muži se z rozhodnutí přírody nenarodili jako slepí, dostanou chuť je číst.

Zamilovanost se poznává nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe poznává.

Venuše je nejlíbeznější, když jí pomáhají Ceres a Bakchus.
G.Casanova

Potomstvo nepochopí, proč jsme znovu museli žít v tak hluboké tmě, když už jednou nastalo světlo.

Hledat pravdu a říkat ji, jak si myslíte, to nemůže být nikdy zločin. Nikdo nám nemá být k žádnému přesvědčení donucován. Přesvědčení je svobodné.
Castellio (1551)

Zájmy žen vždy převládají nad jejich láskou.
B.Castiglione

Rozdíl mezi hněvem a šílenstvím spočívá jen v době trvání.

Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.

Moudří se naučí víc od bláznů než blázni od moudrých.
Cato st.

Myšlenková neschopnost odsuzuje některé k tomu, aby nenáviděli bez jakékoli přesnosti.
L.F. Céline

Život, a ne doktrína, vytvářejí filosofa.
Pandolfo Cellenuccio

Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; prvná urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí.
Celsus

Čestní muži se ženi rychle, moudří nikdy.

Nepřítomnost léčí lásku.

Ucho je nejméně potřebný ženský orgán.

Žárlivost je tyran království lásky.
M. de Cervantes

Tajemství ženy tkví v tom, že je současně tak slabá i tak silná, tajemství muže – že je zároveň tak silný i tak slabý.

Život utíká jako prázdiny: zprvu pomalu, pak stále rychleji.

Idiot s revolverem v ruce je něčím víc než obyčejným idiotem.

Nepřítomnost žen z nás činí hrubce nebo světce.
H.P-F. Cesbron

Umělec může působit jen na neobyčejně omezený počet lidí.
P. Cézanne

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenosti, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.

Druhé myšlenky jsou ty nejlepší.

Filosofie je zajisté lékem pro duši.

Historie je učitelkou života.

Každý tvor miluje sám sebe.

Hněv je počátkem šílenství.

Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.

Každé zlo lze snadno potlačit v zárodku; jakmile zakoření, zpravidla sílí.

Lepší je křivdu trpět než ji chápat.

Lidé nechápou, jak velikým příjmem je šetrnost.

Choroby smýšlení jsou škodlivé a častější než choroby těla.

Lenost je strach před očekávanou prací.

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává.

Lidská povaha se mění buď po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let.

Milovat pak není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád.

Nenávist způsobenou správným jednáním jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.

Písmo se nečervená.

Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.

Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.

Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.

Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.

Rozkoš se nesnáší s ctností.

Přátelství totiž není nic jiného než vzájemná shoda ve všech názorech, které se týkají bohů a lidí, a je spojena s přátelskou přízní a láskou. Nad takové přátelství nedali lidem smrtelní bohobé snad nic lepšího kromě moudrosti.

Příjemná je vzpomínka na minulé práce.

Studium vzdělává mládež, těší starce, zdobí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Velké věci nevznikají tělesnou silou, mrštností a rychlostí, nýbrž z ozvahy, vážnosti a zdravého a správného úsudku.

Sténání se někdy povoluje muži, a to zřídka, kvílení však ani ženě.

Velcí muži vždy šetřili časem.

Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.

Těžit z obecných zájmů není pouze hanebné, ale také zločinné a bezbožné.

Veškeré trestání a kárání se má obejít bez urážení
Cicero

Zemřít si nepřeji, ale neděsí mne, až budu mrtev.

Všichni usilujeme o pochvalu a i toho nejlepšího přitahuje pomyšlení na slávu.
Cicero

Bolest jediná odolává závisti. Není tedy z tohoto světa.
R. Cincibuch

Velká láska je jako míč – často bývá zahrána do autu.

Romantika lásky není v tom, že jsou ženy námi zbožňovány, ale že jsou námi střídány.
R. Clair

Žádný hlupák nežehrá, že je hlupák asi se mu nevede tak zle.

Příroda je úžasná věc. Škoda, že je tak daleko.
N.Clarasó

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň.
A.C.Clarke

Malé lásky bávají bez problémů, velké jsou často problematické.

Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali.

Malé porozumění se projevuje na první pohled. K velkému je třeba dospět nedorozuměním.
P. Claudel

Zuřivost kruté závisti nemůže usmířit žádný klid.

Smrt všecko srovná.
Claudianus

Válka je pokračováním politiky pouze jinými prostředky.
C.P.G. von Clausewitz

Angličan by o sobě raději slyšel, že je špatný milenec, než že nemá smysl pro humor.
J.Cleese

Největší revoluce dějin vypukne v den, kdy všichni lidé začnou žít podle Ježíšova horského přikázání.
G.Clemenceau

Mladí konzervativci jsou hlupáci, staří revolucionáři potomci.
G.G.B. Clemenceau

Opravdový básník se málo stará o poezii. Stejně tak zahradník neparfémuje své růže. Podrobí je určitému řádu, který dá jejich vzhledu a jejich dechu maximum barvy a vůně.

Oči mrtvých zatlačujeme jemně; jemně je také nutno otvírat oči živých.

Krása vypadá jako snadná věc, proto jí obecenstvo opovrhuje.

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.

Zrcadla by měla trochu víc uvažovat, než odrazí obraz.

Pravda se nesmí zaměňovat s názorem většiny.

Pramen takřka nikdy neschvaluje tok řeky.

Bohové nebojují proti hlouposti – tyjí z ní.
J.Cocteau

Práce je zrojem všechn duchovních i světových hodnot.
J.-B. Colbert

Filosofie je věda všech věd.

Malování je něco mezi myšlenkou a věcí.
S.T. Coleridge

Zamilovaná žena raději obětuje svou dobrou pověst, než své ideály o milenci.

Žena uchová tajemství, neřeknete-li jí, že je to tajemství.

Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného, protože i ten největší hlupák se může tázat víc, než může nejmoudřejší odpovědět.
Ch.C. Colton

Nečistá láska nemůže být hluboká.

Trvalá láska je ta, která je již natolik unavená, že nemá sil se měnit.

Dobývat ženy je jediné dobrodružství, přístupné tupcům.
A.Comte

Dějiny vědy ukázaly, že teorii je možno vyvrátit jen lepší teorií, a nikdy jen fakty, která jsou s ní v rozporu.
J.B.Conant

Filosof se často přihlásí k pravdě, aniž by ji znal.

Člověk k sobě bytostně potřebuje někoho, komu by věřil natolik, že by na něho mohl svádět své chyby.

Nejasnost a zmatení ve slovech poházejí z toho, že jim dáváme příliš velký nebo příliš malý rozsah anebo i z toho, že jich užíváme, aniž bychom k nim připojili ideu.

Řád věci přirozený nemůže nikdy škodit.

Zkušenost filosofa, jako zkušenost lodivoda, je poznáním úskalí, na nichž ostatní ztroskotali; bez tohoto poznání není kompasu, jenž by to mohl vést.

Sebeláska nás snadno přesvědčuje o tom, že věci jsou chvályhodné pouze potud, pokud přitahují nejenom naši pozornost, ale i nějak nás uspokojují…
É.B. de Condillac

Ženy jsou jako kouzelnické triky: abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět.

Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře.
W.Congreve

Pomlouvání je neřest, již si každý odpírá, jež však každého baví.

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži.
J.Conrad

Lidé si představují, že jsou nesobečtí v lásce, protože usilují o štěstí jiné osoby, často proti její vůli. Za to chtějí ovládnout onu druhou osobu.

Láska k ženám je jen náhradou za lásky mnohem hodnotnější.
B.Constant

Muž se má chovat k ženě spíše jako kněz než jako soudce.
G.B. Basile-Conte

Velká láska je milovat lidi, aniž si na ně činíme nárok.

Pohlaví člověka a jeho duch se stáají příteli, chovají-li se k sobě navzájem ohleduplně.

Láska – jak velké je to v srdci zavazadlo!
F. Coppée

Umění lhát v pravý čas je potřebné.

Milenecké vztahy, to jsou jen ty nejlacinější záležitosti lidského ducha.
P-. Corneille

Být mladý znamená mít neustále určitý cíl, neznat meze. Dozrát znamená poznat meze a ztratit cíl.
G.Corso

Manžel může mít vždy poslední slovo: může požádat o prominutí.

Kritizování druhých ještě nikoho nezbavilo nutnosti vlastního výkonu.
N.Coward

Vědení je hrdé, že zná tolik, moudrost je skromná, že nezná víc.
W. Cowper

Stárnoucí žena se zuřivě upíná k lásce jako k jediné nápni života, a to, co se pokládá za poslední rozmar jiné ženy, bývá mnohdy její první vášnivá láska.

Láska, když nalézá příliš mnoho živné půdy, degeneruje.
C.P.J. de Crébillon

Zajít daleko je možné jen tehdy, nevíme-li, kam vede cesta.
O. Cromwell

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.

Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomlikuje, není šťasten ani hodinu.
A.J. Cronin

Muži tvoří zákony, ženy zvyky.
Comte de Cuilbert

Etika znamená, že se chováme o něco lépe, než je absolutně nutné.
W. Cuppy

Bůh se nemůže smilovat.
proto, že dala nám tato zem
příliš nadzemsky milovat
M.I. Cvetajevová

Utrpení je klíč k vratům tvorby. Ukažte mi toho zloděje, který je otevřel paklíčem radosti.

Střízliví lidé cení na květech příslib budoucích plodů a počítají hodnotu úrody. Ale jsou i tací romantikové, kteří v plodech oceňují jejich minulost květů.

Ruka, která bije, nemá právo stěžovat si, že také ji bití bolí.

Pomlovašství kvete. Jako by lidem nestačily opravdové viny bližních a bylo nutné vybájit viny neskutečné.

Každý člověk se dívá na smrt, jako by byl jediný nebo aspoň první, kdo má umřít.
S. Czosnowski

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší.

Láska bez ideálů je pouhý živočišný pud.

Inspirace – to je, když člověk dře jako kůň.

Člověk se jen zřídkakdy zamiluje do toho pravého partnera. Je-li s ním však spokojen, není to ani tak z lásky k němu, jako spíše že se mu dokázal svrchovaně přizpůsobit.
P.I. Čajkovskij

Politik musí mít úctu k názorům lidu. Jinak by stěží mohl mít úctu sám před sebou.

Politika je droga.
M.Čalfa (1990)

Býti mrtev, nebýti, je sladké z té přičiny, že ještě mnohem více než spánek je to mír, zkonejšení, závěr bolesti a trampot; ale tuto vrcholnou sladkost, jaká lidskému tvoru může být přána, mrtvá bytost už neprožívá, necítí.

Zvířata ukazují svůj život právem silnějšího, člověk je schopen posloužiti si nejen právem silnějšího, ale i právem podlejšího.

Čas je ještě mnohem suverénnější, hroznější než prostor.

Člověk je bytost šťastně a tragicky povrchní.

Člověk, který si nic o sobě nemyslí, je teprve skutečný člověk.

Člověk má býti šťasten.

Člověk myslí mnohem častěji a mnohem víc než ví, a mluví mnohem častěji a více než myslí.

Člověk nemůže být šťastný, protože lidé nejsou šťastni, není-li šťasten o sobě, protože nemůže být bezpečně šťasten v mnohosti: jeho radosti dějí se většinou v hromadnosti, tak jsou v hromadnosti ustavičně ohroženy i jeho zájmy.

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami.

Člověk si dělá vytáčku, výmluvu, alibi, i ze své přírodnosti, i ze svého sociálně zautomatizovaného člověctví.

Člověk, umíraje, je mezi živoucími sám; je vůbec mnoho sám.

Člověk víry – bez víry. Člověk vášně – bez činů. Člověk pýchy – nemaje na co. K čemu jsi tu tedy byl? A přece! Už pro tu schopnost víry, vášně a pýchy.

Člověk, vržený do života, musí, počínaje novorozenětem, míti na životě zájem; jinak by ani nebyl schopný života, Jako v sobě má hormony vzrůstu, tak je vybaven i vzpruhami žádosti, sobectví, vůle. Je to přírodní výbava člověka i do valné míry výbava pokroku z dějinného pohybu i vzrůstu.  Tím spíše z toho vyplývá potřeba tvrdých a výkonných morálních norem v životě jednotlivých národů.

Člověk velmi mnoho myslí, ale velice málo skutečně myslí.

Dobro je aktivně bráněno tou měrou, jakou se aktivně odporuje zlu.

Dobro je přirozenější než zlo. A kdyby nebylo: jestli dobro je výsledkem boje, jestli dobro má býti ustavičně hájeno a vybojováno, nechť tedy je boj, trvalý boj!

Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme.

Jistoty jsou dobré, nejistoty přitažlivé, tajemství vyzývavá.

Kázeň není k tomu, aby spoutávala svobodu, nýbrž aby jí dávala vznik.

Kostry jsou ždycky poněkud strašidelnými karikaturami živých bytostí.

Lidské hlubiny: ty, do kterých se člověk sám propadl. (Shnilá, jedovatá doupata, jámy hadové, studny úzkosti, děsu, propasti velikého vzpínání, bezedno nejistot, kolmice výsostného pozdvižení, nedostupné dno, nedostupnost výšin, nízkost, vysokost, veliké, a různé trápení pro tvora tak animálního, pro bytost tak duchovou, jak je člověk.)
J. Čapek


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

laska

(Marketa, 26. 2. 2009 18:15)

chces milovat,tak miluj

říkadlo

(jarča97, 15. 11. 2008 9:58)

bud vždy milá,něžná,čistá jak poupátko na růžičce,bys vždy radost činila svoji milé mamičce.

bud vždy čilá,pracovitá jako malá včelička abys nikdy nermoutila předobrého tatíčka.
TOTO VĚNUJI VŠEM JAROSLAVÁM.