Jdi na obsah Jdi na menu
 


Peníze prý vynalezli Féničané. To není umění. My je musíme vynalézat stále.

Mít pravdu až po smrti – není to zbyteční prodlužování diskuse?

Kritik obvykle nastavuje autorovi zrcadlo tak, aby každý viděl kritikovu tvář.

Lidé si odvykli modlit se před jídlem. Zřejmě už se vaří líp.

Pomluvy neopakuj otrocky, přidej k nim něco z vlastní hlavy.
W.L. Brudziński

Upálit neznamená vyvrátit.

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým.

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten.

Láska, jako hřbitovní kvítí, ani na hrobě neuvadá.
G. Bruno

Ctnost je pouhé slovo.
M.J. Brutus (poslední slova, 42.př.n.l.)

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným.

Ženy jsou v lásce dál než většina mužů. Ale muži nad ně vynikají v přátelství.

Lidé začínají láskou, končí u ctižádosti a nedají si pokoj, dokud neumřou.

Muž věrněji chová cizí tajemství než své vlastní, žena naopak: prozrazuje lehčeji cizí než své.

Skromnost je u zásluhy to, co stíny na obrazech. Má hloubku a vznešenost.
Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami.

Ženy snadno řeknou, co necítí, muži řeknou ještě snázeji to, co cítí.

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády.

Tupec – to je hlupák, který neotevře ústa, v tomto smyslu je třeba dát mu přednost před žvanivým hlupákem.

Smrt přichází jen jednou a dává se pociťovat v každou chvíli života: je horší ji tušit než ji vytrpět.

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost – a co nám dospělým se stává zřídka – užívají přítomnost.

Ženy jsou extrémistky – jsou buď horší nebo lepší než muži.

Lidé se přiznávají, že jsou líní, ale tak, aby to vyznělo, jako že jsou vyléčeni ze ctižádosti.

Doopravdy milujeme jen jedenkrát, a to poprvé: lásky, které přijdou potom, už nejsou tak nebezpečné.

Člověk, který odchází z rozmluvy s vámi potěšen sám sebou a svým vtipem, je taky dokonale spokojen s vámi.

Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se usmál.
J. de la Bruyére

Malá láska, která je stále obměňována, má delší trvání než velká, která strnula ve svém vývoji.

City, jednou umrtvené, se dají ještě vzkřísit, ale jen dočasně.
P. Bucková

Láska těl je ostřejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni, je palčivější než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli člověka.

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
Buddha

Potřeba lidí na něco nadávat je tak velká, že nemohla nebýt vynalezena televize.
S. Buchlák

Muž a žena jsou si přírodou předurčeni ke spolužití, i když se nesnášejí. Jsou jak hráči šachu, z nichž, když jeden táhne černými, druhý musí táhnout bílými figurkami.
G. Buchner

Moderní manžel je muž, který už jako hoch dělal vždy to, co chtěli jeho rodiče, který později dělal to, co chtěla jeho manželka, který dnes dělá, co chtějí jeho děti, a který patrně nikdy nebude moci dělat to, co by sám chtěl.
A. Buchwald

Láska nemá jinou možnost, než se zvrhnout v přátelství nebo nenávist.
I. A. Bunin

Lidé slabého rozumu ať ustoupí a nechají se vésti těmi, kteří si s naší budoucností vědí rady. Když něčemu nerozumíš, dej se poučit.
E. F. Burian

Pravda je jen jedna. Proto ji nemůže mít každý.

Humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života.

Šach je dobrý ve dne a dáma v noci.

Nejkrásnější život v době tolika vyhlášek mají analfabeti.

Nejlínější se svědomí. Málokdy se v někom hne.

Muži dělají za řečí tečku, ženy dvojtečku.

Němci jsou velmi podivný národ. Když se jim narodí holčička, volají: Hoch!
V. Burian

Lidské srdce mnoho snese, když, byť raněno, nevykrvácí.

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.
R. Burns

Láskyplné vztahy nelze brát na lehkou váhu. Pokud si neříkáme o bolest, nesmíme se k nim neustále přibližovat metodou pokusů a omylů.

Proces sebepoznání nesmí být nikdy ukončen.

Duševní bolest dokáže přinejmenším tak oslabit jako bolest fyzická. Málokomu z nás se v životě podaří této oblasti uniknout. Nelze se jí vyhnout. Dá se s ní jedině určitým způsobem zacházet. Odpuštění je často hlavním, ne-li jediným únikem z bolestné situace.

Odpustit znamená připomenout si, že zlý skutek patří minulosti a musí být vymazán z paměti tak, abychom mohli začít znovu.
L. Buscaglia

Nové vztahy si vyžadují nové chování a nové změny.

Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání.

Smích je ten nejjistější prostředek, jak se sblížit s ostatními lidmi

Rodiče po celý život přehlížejí bezstarostnost svých dětí. Děti přehlížejí panovačnost svých rodičů. Milenci přivírají oči nad oboustrannými nedostatky a slabostmi. Činíme tak proto, že své protějšky milujeme a víme, že ani my nejsme dokonalí.

Lidská psychika je podivuhodná věc. Často se nám podaří tak dokonale pohřbít svoje city, že zdánlivě neexistují. Alespoň dočasně.

Lidé, kteří lpí na žárlivosti, ničí sami sebe. Plýtvají svou energií na pocity, které je přivádějí do slepé uličky, zatímco by jich mohli využít k tvůrčímu řešení.
L. Buscaglia

Stát se otcem není těžké, být otcem je těžké.

První láska je nejblaženější, poslední nejsladší.
W. Busch

Zbojníci na tobě žádají peníze nebo život. Ženy jsou přímočaré – žádají oboje.

Lež mi tolik nevadí, ale nenávidím nepřesnost.
S. Butler

Člověk musí mít mnoho lásek, aby poznal svět.
J. Buzássy

Milovaný člověk není jenom obrazně, nýbrž skutečně naším světem, kterým jsme obklopeni, ve kterém duševně bydlíme.
Pavla Buzková

Láska je přátelství s křídly, přátelství láska bez nich.

Noc ukazuje hvězdy a ženy v lepším světle.
G. G. Byron

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář