Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opravdové štěstí je bez osamělosti nemožné.
Čechov

Bezpochyby přijde doba, kdy všechny národy Evropy poznají, že nejdříve je třeba uspořádat problémy týkající se všech, a až potom se začít zabývat národními problémy.
Saint-Simon

Žadný člověk nevypadá tak, jaký ve skutečnosti je.
Wilde

Absolutně neklamným projevem velkých vlastností je vrozená ješitnost.
La Rochefoucauld

Je lepší být bosý než obutý v půjčených botách.
Přísloví

Čemu nerozumíme, to nevlastníme.
Goethe

Osamělí lidé hodně čtou, ale málo mluví a poslouchají – život je pro ně tajuplný, jsou mystiky a často vidí ďábla tam, kde vůbec není.
Čechov


Existují i zlé vlastnosti, ze kterých se rodí velké talenty.
La Rochefoucauld

Podat hůl chromému je nezdvořilost.
Schnitzler

Charakter člověka se odhaluje během řeči.
Menandros

Utrpení je vlastnictvím stejně jako štěstí a radost.
Hebbel

Kdo dlouho rozmýšlí, nevybere si vždy to nejlepší.
Goethe

Inteligentní muž neřekne nikdy nic hloupého, ale ani nikdy nic hloupého neslyší.
Borne

Lidé, kteří žijí osaměle, mají vždy něco na srdci, o čem by rádi hovořili.
Čechov

Almužna je příjemná pro dárce, ale ne pro obdarovaného.
France

Hypotézy jsou ukolébavky, kterými učitelé tiší své žáky.
Goethe

Nemůžete myslet sám: myšlenky ostatních vás přivádí k vaší myšlence.
Satyre

Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.
Mahen

Ideály jsou jako hvězdy: jsou vždy nedosažitelné, ale je možné se podle nich řídit.
Schurz

Člověk, který nepodstoupí štěstí i neštěstí, zemře jako voják, který nikdy nespatřil nepřítele.
Klinger

Riskovat život má smysl jen pro takové hodnoty, bez kterých je těžko žít.
Przerwa – Tetmajer

I když padesát milionů lidí řekne něco hloupého, přesto to zůstane hloupostí.
France

Nic nás nepovzbudí více, než rozpaky druhých.
Radiguet

Nechť je posledním cílem cokoliv, pravou jednotu je možno dosáhnout jen formou náboženství.
Schelling

Na světě není nic nebezpečnějšího než fanatičtí idealisté.
Talleyrand

Nikdy si nestěžujme. Naříkání poškozuje naši vážnost.
Gracián

Neber na sebe více, než se dá vnést. Rovnováha je bezpečnější než převaha.
Demokritos

Vítězství by nikdy nemělo chybět milosrdenství.
Císař Karel V.

Pomníky slavným lidem: kameny, které dáváme po smrti těm, kterým jsme za života neuměli mnohokrát dát ani chléb.
Bartoszewicz

Sláva znamená výhodu, že o člověku vědí i ti, kteří ho osobně neznají.
Chamfort

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem.
Ebner – Eschenbachová

Plynutí let v kalendáři sice dělá člověka zralejším, ale lidstvo ne.
Seume

Císař není podřízen nikomu kromě Boha s spravedlnosti.
Císař Friedrich I. Barbarossa

Cesta k despotismu je lehká. Lid jen málokdy zpozoruje zlo, které mu chystá upevňující se tyranie.
Helvétius

Nejhubenější kočky mají nejbohatší sedláci.
Švédské přísloví

Většina lidí potřebuje více lásky, než si zaslouží.
Exner – Eschenbachová

Strom poznání není vždy stromem života.
Byron

Většina povolání jsou spiknutím proti laikům.
Shaw

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají.
Heisenberg

Snažte se ovládat čtyři věci: žaludek, spánek, sex a prchlivost.

K mravnosti kterého člověka budete mít v neštěstí více důvěry – toho, který spoutané osvobozuje, anebo toho, který je spoutává, aby je trýznil?
Wagner

Nejdůležitější mezivšemi lidskými objevy by mělo být objevení omylů.
Lec

Být šťasten je též ctností.
Borne

Rovnost je vždy zkušebním kamenem spravedlnosti a obě utváří podstatu svobody.
Seume

V nenávisti mluv tak, aby ses nezmýlil, po ní vždy následuje lítost.
Bios

Být v nejslabším táboře znamená být v nejlepší škole.
Chesterton

Falešná skromnost je ze všech lží nejdecentnější.
Chamfort

Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě.
Exner – Eschenbachová

Jen zřídka se najde něco správného a ještě vzácněji se ocení.
Goethe

Jestliže pro člověka není nic vzácnějšího než samotný život, tak život jako takový nemá velkou cenu.
Seume

Jen co začínáme mluvit, začneme se mýlit.
Goethe

Většina manželství se nevydaří, protože muži se žení z úplně jiných důvodů než ženy.
Urzdil

Když nějaká žena uzná krásu jiné ženy, dá se z toho vyvodit, že sama sebe pokládá za ještě krásnější.
La Bruyére

Zákon trestá zločiny, příroda nešikovnost.
Grillparzen

Ctnost je rozum proměněný v energii.
Schlegel

Kdo chce rozkazovat, musí se nejdříve naučit poslouchat.
Přísloví

Je smutné, že hlupáci jsou tak sebejistí, a moudří lidé plní pochybnosti.
Russel

Lidé se mýlí, ale jenom velikáni přiznají své omyly.
Kotzebue

Člověk musí mít buď výjimečné ctnosti, anebo neřesti, aby byl znám a aby ho obdivovali.
La Bruyére

Zloba si nehledá důvody, ale příčiny.
Goethe

Tam, kde každý rozkazuje, nikdo neposlouchá.
Španělské přísloví

Jestliže má být velkorysost dokonalá, musí obsahovat i špětku lehkomyslnosti.
Ebner – Eschenebachová

Každý ctižádostivý člověk musí bojovat proti svému století jeho vlastními zbraněmi.
Wilde

Člověk, který umí nasytit duši, není zlým člověkem.
Werich

Každé století má tendenci pokládat se za pokrokové a měřit všechna ostatní svými vlastními ideály.
Ranke

Kdo chce se mnou vést hovor, nesmí chtít poslouchat jenom sám sebe.
Raabe

Kniha musí být sekerou na led zamrzlého moře v našich duších.

Nikdo už není tím stejným člověkem, jakým byl do té doby, než ho povýšili.
Aubrey

Kdo se rád vznáší v oblacích, dostane lehce závrať.
Tyl

Jsou umělecká díla, ke kterým patří nedostatky jako nejvzácnější ingredience.
Raabe

Žádný omyl není tak veliký, aby si nenašel svého posluchače.
Luther

Nadšení je všechno! Dej někomu všechny dary země a vezmi mu schopnost nadšení – a odsoudíš ho na věčnou smrt.
Wilbrandt

Ženský půvab není podmíněn vzděláním.
Stendhal

Žádná kniha není tak špatná, aby svým způsobem nemohla být užitečná.
Plinius

Jsou knihy, která nám přináší dvojnásobnou radost: že je máme a že je nemusíme číst.
Seidel

Kniha je pro mne vždy lopatou, kterou sám sebe pžehrabávám.
Walser

Prázdné nádoby jsou zvučnější než plné. Žvanilové mají obyčejně prázdné hlavy.
Platon

Tvrzení není důkaz.
Shakespeare

Některé knihy nebyly napsány proto, abychom se z nich dověděli, ale jenom proto, abychom se dověděli, že jejich autor něco znal.
Goethe

Nádhera světa vždy odpovídá nádheře ducha, který ji vnímá. Dobro už tady nachází svůj ráj, zlo zase svoje peklo.
Heine

Urážky jsou argumenty těch, kteřá žádné argumenty nemají.
Rousseau

Většina dnešních knih vypadá tak, jakoby je někdo sestavil z knih, které včera přečetl.
Chamfort

Kde chceš zůstat oblíbeným, tam se často neukazuj.
Španělské přísloví

Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému to, co mu patří.
Ulpianus

Přehnaně slušní lidé jsou odporní.
Goetz

Když se náš charakter dovrší, začne bohužel ubývat našich sil.
Seume

Člověk se časem může stát mistrem v každém odvětví, a to talentem, pílí nebo přizpůsobením.
Feuchtersleben

Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který ho pohorší.
Lichtenberg

Přesvědčení jsou nebezpešnějšími nepřáteli pravdy a lži.
Nietzsche

Prvním důkazem toho, že se mladý člověk stal moudřejším, je to, že přestane rozumět věcem, které mu vždy připadaly přirozené a rozumné.
Grillparzer

Každá práce je těžká, dokud si ji neoblíbíme, potom nás začně bavit a stává se snadnější.
Gorkij

Nejkrásnějším vítězstvím je zvítězit sám nad sebou.
Logau

Život není snem. Snem se stává jenom vinou člověka, jehož duch neuposlechne výzvy, aby se probudil.
Feuchtersleben

Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal naživu.
Neitzsche

Lichocení je sladká omáčka, že se po ní každý olízne.
Goldoni

Jako mladí se ptáme: Co je pravda? Jako muži: Co je krásno? Jako starci: Co je dobro?
Gutzkow

To, po čem touží ti nejlepší ze současníků, se sice vždy uskuteční, ale později.
Borne

Naše nejlepší myšlenky nejsou ty, které najdeme,když sami hledáme, ale ty, které najdeme, když jdeme za jinými hledajícími.
Gutzkow

Návštěvy způsobí vždy radost, když ne při příchodu, tak při odchodu.
Španělské přísloví

Největším štěstím v životě je jistota, že jsme milováni.
Hugo

V okamžiku, kdy si vytváříme ideál, rodí se v Bohu úmysl, aby ho stvořil.
Hebbel

Hloupým není ten, který se dopustí nějaké hlouposti, ale ten, který ji potom nedokáže utajit.
Gracián

Fantazie je snesitelná jenom ve společnosti rozumu.
Hebbel

Každý člověk skrývá svůj nejtajnější motiv. Často je podřadný a směšný. Je si toho vědom, proto umírá, aby ho prozradil. Kdo ho objeví, vždy najde klíč k poznání mnohých skutků velkého člověka.
Hauptmann

Člověk by se měl na sebe dívat jenom jako na experiment přírody.
Hebbel

Řeč zakrývá a zároveň odhaluje lidskou povahu.
Cato

Touha říci něco nového přivádí často k vyslovení nesmyslů.
Voltaire

Dějiny nejsou ničím jiným než otřesenou jistotou daného smyslu.
Patočka

V budoucnu by manželé neměli nosti prstýnky na prstě, ale na nose, aby bylo zjevné, že je vodí za nos.
Grabbe

V dobré knize je mnohem více pravdy, než ji chtěl autor napsat.
Exner-Eschenbachová

Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně.
Lichtenberg

Pravý nepřítel tě nikdy neopustí.
Lec

Život je otevřený, protože nic není hotové. Je radostné, že všechno v něm můžeš vytvořit sám.
Václavek

V tomto světě plném kolísání stálost mnohokrát spočívá ve změně názoru.
Tass

Charakter člověka je možné porovnat s lodním kormidlem: je naším vodítkem na moři života.
Sallustius

I múza dějin je jako žena. Má svá stydlivá místa.
Lec

Není paměť subjektivními dějinami a dějiny objektivní pamětí?
Hille

Čestní a ctnostní lidí bývají často právě pro tyto své vlastnosti nesmiřitelně nechápaví.
Radiguet

Věřící, který nikdy nepochyboval, nedokáže obrátit nikoho pochybovačného.
Exner-Eschenbachová

Peklo by nebylo úplné, kdyby v něm chyběly idealistické fráze.
Brod

K výchově patří i příklad.
Becher

Neobklopovat se zbytečnými věcmi znamená mít nenahraditelný majetek.
Brock

Pozorování ostatních lidí – není už to hřích?
Emge

Většinou chválíme jen proto, aby pochválili také nás.
La Rochefoucauld

Hlupáci a schopní lidé jsou neškodní. Nejnebezpečnější jsou poloblázni a polomudrci.
Goethe

Smrtelníci udrží v ústech spíše oheň než tajemství.
Petronius

Vlastní ruka je vždy tou nejvěrnější.
Dánské přísloví

I kdyby tě čekalo mnoho nepříjemných úkolů, vždy se najde také něco prospěšného. To pak přijmi s vděčností jako náhradu.
Platon

Jedním z nejpřesvědčivějších důkazů existence Boha je soulad, který vládne ve vesmíru.
Ampére

Existují manželství ve kterých se zdvořilost zvětšuje měrou, jak se manželé navzájem odcizují.
Brock

Lidská povaha inklinuje k nepřejícnosti natolik, že se člověk pro přednosti jiných trápí více, nežli se těší ze svých vlastních.
Plutarchos

Fantazií se člověk odlišuje od živočichů.
Arbes

Z laskavosti vzniká více ničemů než ze špatných zásad.
Seume

Co ruce postaví, ruce dokážou taky zbourat.
Schiller

Všechno, co vychází z rukou Božích, je dobré, žel všechno se zvrhne v rukou lidí.
Rousseau

Každý člověk má pro své jednaní dva důvody – morální a skutečný.
Morgan

Kdo rád přijímá dary, ztrácí svobodu.
Syrus

Posuzuj člověka raději podle skutků než podle řeči. Mnoho lidí mluví výborně, ale činí zavrženíhodně.
Claudius

Když jsme mrtví, jsme méně než novorozené dítě, ale snad víc než člověk.
Jakobi

Každý nevzdělaný člověk je svou vlastní karikaturou.
Schlegel

Na vysoké koně obvykle sednou ti, kteří neumí jezdit.
Beutelrock

Kdo chce hýbat světem, musí pohnout sám sebou.
Sokrates

Charakter je naprosto dotvořená vůle.
Novalis

Pravda dává jistotu, ale klid poskytuje už samotné hledání.
Pascal

Když si někdo myslí, že stromy slouží k tomu, aby podpíraly oblohu, tak mu musí všechny připadat krátké.
Grillparzer

Je snadnější osvojit si dobrou vlastnost, než si odvyknout od špatné.
Platon

Myšlenka je neviditelnou přírodou, příroda je viditelnou myšlenkou.
Heine

Při každém svém činu se ptejte sami sebe: Kdyby to, co dělám já, dělali všichni ostatní lidé, a dělalo by se to pro všechny lidi, prospívalo by to lidskosti, anebo by jí to škodilo?
Mazzini

Nenávist není objektivní, ale láska ještě méně.
Goethe

Nenávist nikomu neškodí, ale to, co člověka ničí, je opovržení.
Eckermann

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou.
Goethe

Nepěkná žena je již v půli cesty ctnosti.
Heine

Lidé, kteří si bez zjevného důvodu navzájem nedůvěřují, nedůvěřují ani sami sobě.
Vischer

Ti dobří kráčí vyrovnaným krokem. Ostatní tancují kolem nich dobové tance.
Kafka

Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb.
Jean Paul

Ženy jsou nejpřitažlivější tehdy, když se bojí. Proto se tak snadno vystraší.
Borne

Nevzdělanec vidí všude jen detail, polovzdělanec pravidlo, vzdělanec výjimku.
Grillparzer

Nejvíce nás zasáhne pravda, kterou chceme zatajit před sebou.
Beutelrock

Pro mnohé lidi je jenom jeden lék – katastrofa.
Morgenstern

Jestliže ztrácíme víru v lidi, tak ztrácíme i víru ve všeobecné hodnoty.
Jacobi

Domov ti může nahradit svět, ale svět ti nikdy nenahradí domov.
Přísloví

Jen umělec dokáže odhalit smysl života.
Novalis

Dějiny nás učí ctnosti, příroda nás ustavičně nabádá k hříchu.
Borne

Sousedova slípka snáší vždy větší vejce.
Bulharské přísloví

Mnoho lidí vypadá tak, že je na nich vidět, že vypadají tak, jak si myslí nebo jak si přejí, aby vypadali.
Brock

Současnost není nikdy poetická, protože slouží nějaké potřebě – a potřebnost je vždy prozaická.
Grillparzer

Jaro je sice krásné, ale nebylo by takové bez podzimu. Oči by sice byly nasyceny, ale žaludek prázdný.
Logau

Nuda je čekáním na smrt.
Hebel

Cit a rozum jsou slunce a měsíc na morální obloze. Na horkém slunci se vždy spálíme, u studeného měsíce nám je zima.
Klinger

Lidé všech dob jsou si rovni v tom, že tvrdošíjně věří v sebe.
Jacobi

Žena, která píše, se dopouští dvou zločinů – rozmnožuje počet knih a zmenšuje počet žen.
Tuwim

I když muž jakkoliv zle uvažuje o ženách, není ženy, která by ho v tom nepřekonala.
Chamfort

Svoboda je novým náboženstvím. Náboženstvím naší doby.
Heine

Ten, kdo věří ve svobodu lidské vůle, ten nikdy nemiloval ani nenáviděl.
Ebner-Eschenbachová

Kdo lásku necítí, tomu není možné ji dát, kdo ji má, tomu ji nelze vzít.
Jean Paul

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Motta a citáty 18

(Dan4815, 26. 2. 2010 16:03)

http://www.stream.cz/video/438144-motta-a-citaty-18

Blog

(Týnka, 17. 3. 2009 15:58)

Ty jo ,to koukám!! Máš to hrozně hezkýý!! kdyžtak se jukni na můj blog. www.lowesend.blog.cz ,řeknu ti ,že to máš vymakané!!! heskýý xD