Jdi na obsah Jdi na menu
 


Peter Tavel: Hledání smyslu života podle V.E.Frankla

31. 5. 2010

"Od Osvětimi víme, čeho je člověk schopen,
od Hirošimi víme, co vše je v sázce."
Viktor Emanuel Frankl


A) Smysl je transcendentní

    C. Flipo
    - je třeba učinit koperníkovský obrat:
        STŘED NAŠEHO ŽIVOTA LEŽÍ MIMO NÁS
     - musíme se osvobodit od všeho, co překáží elánu našeho srdce, naší duše
     a našich sil

Jen když se člověk oddá nějaké věci, utváří svou vlastní osobnost.

B) Smysl je v žití pro cíl
- latinsky finis - konec, cíl

"Bez pevného bodu v budoucnosti nemůže člověk vlastně vůbec existovat."
V.E. Frankl (1985, s. 110/104)

Nesmyslná činnost je taková, která jedince bez nějakého výsledku vrací na svůj začátek, neboť se nic neudálo.

    př. absurdní divadlo
    "Postavy v absurdním divadle hledají do morku kostí, do potu krve...
     jakoby dosahování cíle mělo smysl v jeho dosažení." Čechová

- individuální dlouhodobý životní smysl se nazývá POVOLÁNÍM
     - ve zvláštním povolání (či poslání) se nedá nikdo nahradit

"Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit."
V. E. Frankl (1994a, s. 71)

- při absenci úlohy, kterou má jedinec splnit, se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění a úmrtí

    př. J. W. Goethe zemřel v r. 1832, necelé 3 měsíce po tom, co dokončil
         Fausta (pracoval na něm 7 let)
   
"Ve Faustově příběhu J. W. Goethe ukazuje, že smysl lidského života je ve službě    jedince celku."  Smolíková (1998, s. 41)

- radost může dát životu smysl jen tehdy, pokud má sama smysl
- zatímco slast je stav, radost je cit zaměřený na cíl

"DVEŘE KE ŠTĚSTÍ SE OTEVÍRAJÍ VEN." Soren Kierkegaard

"Kdo se křečovitě snaží být šťastným, zavírá si tím sám cestu ke štěstí."
V. E. Frankl (1996, s. 146)

C) Smysl je něco konkrétního, jedinečného a neopakovatelného

- nezáleží na všeobecném smyslu života, ale na smyslu života určité osoby v daném okamžiku
= jedinečnost osoby a situace vytváří jedinečnou úlohu

"Povězte mi mistře, který tah je na celém světě nejlepší?"
nesmyslná otázka šachistovi

"Člověk je též nenahraditelný a nezastupitelný v láskyplném vztahu k milované osobě."
V. E. Frankl (1982, s. 124-127/ 74-75)

"Život by mohl zůstat smysluplný i tehdy,
kdyby se vytratily všechny tradice světa
a nezůstala by ani jediná všeobecně platná hodnota."
V. E. Frankl (1979, s. 237)


- smysl je jedinečný a neopakovatelný a je ho třeba pokaždé odhalit

D) Smysl má být hledaný

- v životě člověka nejde o dodání smyslu, ale o hledání smyslu

"Člověk vidí, že možnost změnit nějakou skutečnost existuje."
V. E. Frankl (1983, s. 16/12)

    M. Stripajová (1999, s. 56)
    Smysl nelze empiricky poznat a ovládnout, zpřítomňuje se v
    existencionálním hledání. Předpokladem je, aby člověk rezignoval na
    bezprostřední danost smyslu a aby akceptoval smysl jako cestu.

- smysl nemůže být vytvořený - vytvořit se dá jen subjektivní smysl, pocit smyslu nebo nesmysl
- člověk, který nemůže najít smysl si
                              a) vytváří neco subjektivního (drogy)
                              b) vytváří nesmysl (lze srovnat s absrudním divadlem)

HODNOTÁM SE NEDÁ NAUČIT, HODNOTY SE MUSÍ ŽÍT.
 

Člověk dle Frankla nachází smysl ve trojím
1) ve vykonávání něčeho - vytváření něčeho
2) v prožití něčeho - v lásce
3) v beznadějné situaci a v utrpení

"Pomocí při hledání smyslu je svědectví jiného člověka, že život za všech okolností, dokonce i v utrpení, smysl má."
V. E. Frankl (1971, s. 183-184/20)

Jestliže člověk smyslu nedorozumí, mí ho podle nejlepšího vědomí a svědomí odhadnout. Dávat smysl nemá ani psychiatr ani vychovatel - moralizování, pomoci při hledání smyslu může svědectví druhého člověka.


E) Při hledání smyslu vede člověka svědomí

- svědomí = schopnost odhalit jedinečný a neopakovatelný smysl
"Respektovat víru někoho, kdo věří něčemu jinému, ještě neznamená identifikovat se s ní."
V. E. Frankl (1985, s. 56/58)

- výchova k zodpovědnosti, přičemž zodpovědný znamená být schopný výběru

"Dnešní člověk žije přesycený podněty a potřebuje se učit rozlišovat,
co pro něho je a co není podstatené, co pro něho má a nemá smysl,
za co má a za co nemá nést zodpovědnost.
Člověk je zodpovědný za to, aby film, rozhlas, kniha, časopis
a všechno, co má vliv na masy, nebyly jen symptomy dnešní nemocné doby,
ale aby byly léčebným prostředkem."
V. E. Frankl (1971, s. 20/26)
 

F) Smysl je možné najít i v tom, co bylo nebo co může být

Jediný okamžik může dát špatný smysl celému životu.
    Schmatz, rakouský psychoterapeut
    - 25 let se zabývá pychologickým doprovázením umírajících lidí

    Max Sheller
    - pozoruje u člověka schopnost nacházet smysl nejen v tom, co je, ale i v tom,
    CO MŮŽE BÝT - tímto se člověk odlišuje od nižších živočichů

G) Vůle ke smyslu je motivována napětím mezi realitou a ideálem

V míře, v jaké člověk naplňuje smysl, uskutečňuje sám sebe. Seberalizace nemá být účelem, ale přichází přirozeně.

NOODYNAMIKA
= napětím mezi tím, čím člověk je a tím, čím se má stát

Smysl musí předcházet bytí, protože jedině tak může být tím, co je jeho vlastním smyslem, být průkopníkem bytí. V opačném případě se existence  zamotává do sebe samé.
 

Balcar interpetuje Frankla

Vůle ke smyslu je základní hybnou silou duchovního života člověka. Zdrojem noodynamiky je svědomí, jakožto jádro duchovního života. Malá intenzita noodynamického napětí svědčí o porušení či ohrožení v směru existencionální naplněnosti. Příliš velké noodynamické napětí svědčí o porušení nebo ohoržení ve snměru reálné viny či o duševní chorobě.
 
Rozpor a přiměřené napětí mezi tím, co člověk je, a tím, čím by se stát mohl je nevyhnutelný pro duševní zdraví.

Člověk potřebuje boj o něco, co je hodné touhy a namáhavého hledání.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář