Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobrý citát je jako rozinka v koláči, nelze však péci koláče ze samých rozinek.
E. Krotkij

Lidé se tlačí ke světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.
F. Nietzche

Příjemný člověk je ten, kdo s úsměvem naslouchá tomu, co zná, od toho, kdo to nezná.
M. Donnay

Většinou se stáváme středem společnosti, když odejdeme.
Z. Z. Gabor

Paměť je zvláštní síto: podrží všechno dobré od nás samých a všechno špatné od těch druhých.
Wieslaw Leon Brudziński

Zapomnětlivost je důsledkem velmi usilovného myšlení, nebo jeho naprosté absence; právo být zapomnětliví mají tudíž jen géniové a idioti.
S. L. Rubištejn

Zapomenutí není vždy náhodné. Málokdy zapomínáme něco, na čem nám opravdu záleží.
S. Garczyński

Skleróza je hotové požehnání. V mládí pijete, abyste zapomněli, a potom zapomínáte úplně zdarma.
N. N.

Když mi bylo čtrnáct, můj otec byl tak nevědomý, že jsem ho nemohl vystát. Když mi však šlo na jednadvacátý rok, náhle mě překvapilo, kolik se toho za sedm let naučil.
M. Twain

„Utekl z ráje?“ řekl Bůh andělům. „Přivést nazpět a vyhnat ho!“
W. Brudziński

Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás.
E. Legouvé

Výchova je to, co v člověku zůstane, když zapomene, co se naučil.
N. N.

Někteří lidé jsou podobni mrtvým zubům. Ještě slouží, ale už nejsou schopni trpět.
M. de Cervantes Saavedra

Všechno čas neodnese. Něco je třeba odstranit.
M. Růžička

Čtyřicet roků je stáří mladosti. Padesátka je zase mladost stáří.
V. Hugo

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.
E. Hemingway

Ženy nikdy nelžou – věří prostě tomu, co právě říkají.
V. Dušek

Lež má krátké nohy, ale zase náramně rychle cupitá.
J. Sekera

Lež se někdy tak rafinovaně maskuje za pravdu, že nenechat se jí oklamat znamenalo by nemít zdravý úsudek.
F. de La Rochefoucauld

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence.
S. Hitler

Lež je vždy zajímavější než pravda a často i pravděpodobnější.
T. Gautier

Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili.
M. Pagnol

Pravdy jsou vždy dvě, ale jedna z nich je lež.
R. Fabry

Tajemství úspěchu je upřímnost. Jakmile se jí zbavíte, dosáhnete ho.
Murphyho zákon

Pláž je místo, na kterém mladé dámy hledají manžela a manželé – mladé dámy.
A. Sordi

Kdo se žení pro peníze, má aspoň rozumný důvod.
G. Laub

V pohádce se dva lidé zamilují, vezmou se a žijí šťastně až do smrti. Proto tomu říkáme pohádka.
Matka Murphyová

Muž může být šťasten s jakoukoliv ženou, pokud ji nemiluje
O. Wilde

Ideální žena je taková, která nás nepodvádí, ale je tak nádherná, jako by to stále dělala.
Ch. Aznavour

Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poezie. Překlad obyčejně není pěkný, je-li věrný, a není věrný, je-li pěkný.
W. S. Maugham

Když ti nějaká žena ukradne manžela, nejlepší pomstou je nechat ji s ním žít.
Matka Murphyová

Krásné ženy nežárlí na své muže. Jsou příliš zaměstnané tím, že žárlí na manžele jiných žen.
O. Wilde

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samotnému.
F. Grillparzer

Muž je žárlivý, když miluje, žena i když nemiluje.
I. Kant

Neříkejte: „Počkejte, až budete mít vlastní děti.“ Nemuseli by vás nechat dlouho čekat.
Matka Murphyová

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života.
M. Švandrlík

Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastní, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli.
F. de La Rouchefoucauld

Z peněz nemívám šťastný pocit. Až z nákupů
M. Monroe

Peníze dokážou řešit nepředvídané problémy. Člověk si za ně sice štěstí nekoupí. Ale může si ho slušnou porci pronajmout.
J. D. MacDonald

Žena bez minulosti je většinou i ženou bez jsoucnosti.
S. Guitry

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a nikoli abychom je chápali.
O. Wilde

Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý, a natolik hloupou, aby se mu obdivovala.
I. Zangwill

Žena udělá, co chce muž, požaduje-li muž, co si ona přeje.
E. Taylorová

Žena, i kdyby se třikrát rozvedla, svému milenci může zůstat věrná.
J. Heywood

Chytrá žen má miliony nepřátel – všechny hloupé muže.
M. von Exner-Eschenbachová

Žena má vždy vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, myslet jako muž a dřít jako kůň.
C. Simonová

Jsou dva druhy žen: oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se s druhými je zločin.
F. Slaugher

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překážejí v jejich realizaci.
O. Wilde

Dívá-li se některá žena často do zrcadla, není to ješitnost, ale statečnost.
M. Twain

Žena je jako lilie: jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji.
F. de La Rochefoucauld

Krásné ženy ponechme mužům bez fantazie.
M. Proust

Kde by byla moc žen , nebýt ješitnosti mužů.
M. von Exner.Eschenbachová

Žena je jako pes: čím více dostává po čenichu, tím je přítulnější.
Egyptské přísloví

Mužové dělají málo věcí z rozumu, mnoho z vášně a většinu ze zvyku.
Madame Swetchine

Muž vypadá zajímavě, žena v tomtéž případě je jen ošklivá.
E. Destinová

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena.
M. de Cervantes Saavedra

Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.
Matka Murphyová

Muž, který myslí při pohlavním styku, myslí na jinou ženu.
H. Boll

Muži se žení z nezkušenosti, rozvádějí z netrpělivosti a znovu žení ze zapomnětlivosti.
N. N.

Jestli hledáš muže, který je přitažlivý, vtipný, chytrý, sebevědomý, citlivý, sexy, něžný a romantický, jdi do kina.
Matka Murphyová

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak.
H. de Balzac

Zamilovaná žena je otrokyně, která nechává okovy nosit svému milenci.
É. Rey

Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí, a přesto zůstat sexy.
Matka Murphyová

Láska je ve své podstatě hnusná, ale ve své podobě božská.
E. Bolognessi

Sex je maximum sympatií.
H. Berlioz

Sex, je-li dobrý, je velmi dobrý, a i když je špatný, je stále ještě dobrý.
N. N.

Nauč se poslouchat, budeš umět vládnout.
Solon

Patriotismus je přesvědčení, že vaše země je nadřazena ostatním z toho důvodů, že jste se tam narodil vy.
G. B. Shaw

Diktátoři dělají vykřičník i za otázkou.
J. Žáček

Piji jen proto, aby lidé kolem mne byli zajímavější.
O. Levant

Úspěšný umělec je ten, který vydělá víc, než stačí jeho žena utratit. Úspěšná žena je ta, které se podaří takového muže najít.
S. Guitry

Lidé, kteří píší knihy, jsou zřídka intelektuálové. To jsou ti, kteří mluví o knihách, které napsali jiní.
F. Saganová

Pohotová odpověď je to, na co přijdeme až na druhý den.
M Twain

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co mu řeknu. Můj stín kývá přesněji.
Plutarchos

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáš přítele.
Anglické přísloví

Pořád přemýšlí, co by snědla, aby zhubla.
Lidové rčení

Život není utrpení ani blaho. Život je prázdné plátno a člověk musí být velmi dovedný.
Osho