Jdi na obsah Jdi na menu
 Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.
S. Freud

Hrdinové umírají zbytečně. Nehrdinové také.
G. Laub

Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.
J. Dutourd

Lidé jsou jako supi. Čekají na tvou mrtvolu, a proto se nikomu nesvěřuj se svými problémy.
Al-Mutanbbí

Lidé, kteří mlčí, jsou nebezpěční.
J. De La Fontaine

Lidé přísně odsuzují právě ty slabosti, jimiž sami nejvíce podléhají.
Sextus Aurelius Victori

Ďábel je optimista, jestliže si myslí, že může udělat lidi horšími.
K. Kraus

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.
G. I Caesar

Člověk se neustále mění, lidé jsou pořád stejní.
G. Laub

Lidé se smějí tomu, co je směšné, anebo čemu nerozumějí.
A.P. Čechov

Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.
N. Machiavelli

Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady.
Hekatón

Lidé se scházejí buď podle rozumu, nebo podle peněz.
F. Vymazal

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina docela ujde.
A.Maillol

Tygr zůstane tygrem, když je v kleci
Arabské přísloví

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.
Židovské přísloví

Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.
N. I. Panin

Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty jejichž sláva je nesmrtelná.
Cicero

Smrt je pro většinu z nás branou do pekel, ale v pekle jsme na cestě z něho, kdežto mimo peklo jsme na cestě do něho.
G. B. Shaw

Krása ženy je relativní, to co se nám u jedné nelíbí, nám na druhé nevadí.
I.Fontana

Krása není než forma určité věci. A určitou formu má každá věc. Dá se tedy předpokládat, že každá věc je svým účelem nebo z určitého hlediska krásná.
V. Van Gogh

Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.
Komfucius

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
J. W. Von Goethe

Války měly vždy ekonomické příčiny. Teprve až lidstvo vyřeší všechny ekonomické problémy, bude se válčit z jiných příčin.
G. Laub

Válka je organizovaná hra na opravdovou smrt.
K. Irzykowki

Válka má být dlouho připravována, aby rychleji zvítězil.
Pubilius Syrus

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různých životních podmínkách.
S. Freud

Válka je příčinou moci. A dokud ze světa nezmizí války, nemůže zmizet ani moc – neboť jsou obě ruku v ruce.
Osho

Vojevůdce je voják, který statečně prolévá cizí krev.
J. Žáček

Válka je nejprve naděje, že se člověku povede líp, potom vyhlídka, že se tomu druhému povede hůř, pak uspokojení, že se mu nevede o nic líp, a nakonec překvapení, že se oběma vede hůř.
K. Kraus

Génius umí vytěžit maximum ze svých příležitostí.
N. Bonaparte

Inteligence a vzdělání může vzbuzovat zájem, může imponovat, ale sama o sobě nebudí náklonnost, stejně jako ji nebudí samy svaly.
S. Garczyński

Nudit se ve společnosti určitých lidí je známkou inteligence.
W. S. Maugham

Inteligence je mnohem důležitější než skutečná hmota těla, protože bez ní by to byla hmota neřízená, beztvará a chaotická. Rozdíl mezi domem navrženým architektem a hromadou cihel dělá inteligence.
D.Chopra

Genialita vlastně není nic jiného než schopnost chápat věci neobvyklým způsobem.
W. James

Král nařizuje, že kámen musí být pod trestem smrti považován za diamant.
G. Ch. Lichtenberg

Doba vládnoucího tyrana je kratší než doba spravedlivého, protože tyran zničí a spravedlivý buduje. Zničit věc bývá rychlejší než ji vybudovat.
Arabské přísloví

Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká.
Tacitus

Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.
Voltaire

Moc má uhrančivý pohled Medúzy. Kdo jednou spatřil její tvář, nedokáže od ní odvrátit zrak, zůstane očarován a v jejím zajetí.
S. Zweig

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů.
S. R. Chamfort

Peníze jsou sekera, která rozetne i dobré přátelství.
Malabarské přísloví

Peníze nedělají štěstí, ale každý si to chce ověřit.
S. Kisielewski

Peníze jsou jako ježek, snadněji se dají chytit nežli udržet.
Archilochos

Peníze daruj, ale nepůjčuj. Dar ti způsobí nevděčníka, půjčka nepřítele.
F. Vymazal

Znát strach v celé jeho velikosti a hrůze není dopřáno zbabělcům.
F. de La Rochefoucauld

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří
Aischylos

Srdce není ani tak dobré jako spíše hloupé.
G. de la Serna

Srdce státníka musí být v jeho hlavě.
Napoleon Bonaparte

Štěstí je malý podvod, jak vyzrát na život.
J. Anouilh

Štěstěna dává mnohým příliš, ale nikomu dosti.
Martialis

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.
J. W. Von Goethe

Šťastný člověk je nemožný.
Schopenhauer

Štěstí a neštěstí jsou dvojčata, jež spolu společně rostou.
F. Nietzsche

Šťastný není ten, kdo má vše, co si přeje, ale ten, který si nepřeje to, co nemá.
N. N.

Štěstí je jako slunce, i stín musí být, aby se člověk cítil dobře.
Ludwig

Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim dala náhradu za to, že musejí myslet.
M. Pagnol

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil a srdce, aby se jí neubránil.
J.-G. De Campinstron

Příroda uzdravuje, lékař léčí.
Latinské přísloví

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář