Jdi na obsah Jdi na menu
 


CESTA ZAČÍNÁ KAŽDÝ DEN

17. 8. 2013

 

 

Cesta začíná každý den: 366 pozitivních myšlenek

 

Jedna cesta pro všechny neexistuje, ale všichni mají jednu cestu. Proto bychom měli plni zvídavosti a důvěry následovat vlastní cestu směrem, který se nám zdá perspektivní a správný. Nejdůležitější však není dosáhnout cíle, nýbrž být na cestě a setkat se se vším, co lze objevit. Ve slepém chvatu se nám to nepodaří, spíše volnou procházkou, kdy se rozhlížíme kolem sebe, někdy dokonce i směr změníme. Zacházky nebo změna orientace zdaleka ještě neznamenají ztroskotání: Každý musí svou cestu zažít, a to znamená i klopýtat přes kameny, zamířit do slepých uliček, bloudit. Nietzsche řekl, že naše tvůrčí schopnosti tkví v našich nohou a existence našich tvůrčích sil se může skutečně rozvinout teprve na cestě. A aby mohly plně rozkvést, stačí jen maličko: Musíme učinit první krok.

                Kdo váhá, staví si před sebe největší překážku. Vydáme-li se na cestu odvážně a otevřeně, plni důvěry ve své schopnosti, síly a vytrvalost, bude nás na naší cestě věrně provázet štěstí a životní radost.

Fabian Bergmann

 

LEDEN

 

1 Z jednoho místa vycházíme a k druhému směřujeme - to je životní příběh každého z nás.

Henry David Thoreau

 

2 Na světě existuje jediná cesta, kterou nikdo nemůže jít kromě tebe: Neptej se, kam tato cesta vede. Jdi po ní!

Friedrich Nietzsche

 

3 Poznat cestu! Zkoumáním poznat cestu a svým jednáním ji vtisknout tvar: Jen na tom záleží.

Sün-C´

 

4 Dívej se vpřed, a když objevíš cestu, dále ji nezvažuj - jdi!

Ayn Rand

 

5 Stačí k dobré chůzi pouze dobře vidět? Není nutné mít též nohy, a k tomu vůli a sílu, které by jejich pohyb řídily?

Vauvenargues

 

6 Cesta ti připadá dlouhá, protože váháš na ni vkročit. Avšak jen jeden krok by tě přivedl již vpřed.

Abu Jazid Bistami

 

7 Jsi v každém okamžiku poutník, který musí rozhodovat o své vlastní cestě.

Hermann Stehr

 

8 Není pravda, že v životě rozhodují okolnosti. Naopak: Okolnosti jsou vždy nové rozcestí, na kterém rozhoduje náš charakter.

José Ortega y Gasset

 

9 Nehraje žádnou roli, jak je cesta úzká: Já jsem mistr svého osudu, jsem kapitán své duše.

William Henley

 

10 Přenecháš-li plachty větru, nepopluješ tam, kam si žádá tvá vůle, nýbrž tam, kam tě jeho van zažene.

Boëthius

 

11 Buď si vědom svých sil, potřeb a možností, pak budeš mít na každé cestě, na niž vykročíš, kamarády.

Tibetská životní moudrost

 

12 Pokud jsme na správné cestě, zjistíme, kolik je nutno den po dni ještě zvládnout a nakolik jsme se přiblížili tomu, k čemu jsme hnáni svým přirozeným úsilím.

Seneca

 

13 Mnozí setrvají tvrdošíjně na jednou zvolené cestě, málokteří na konečném cíli.

Friedrich Nietzsche

 

14 V moderních velkoměstech lidé uhánějí sami za sebou a zřídkakdy sebe dosáhnou.

Gerhart Hauptmann

 

15 Rychlost vyvolává prázdnotu a prázdnota pudí ke spěchu.

Paul Virlio

 

16 Jestliže máš naspěch, jdi pomalu. Jestliže máš obzvlášť naspěch, jdi oklikou.

Japonské přísloví

 

17 K cíli je vždycky možné se dostat oklikou.

Theodor Reik

 

18 Záleží pouze na tom setrvat na cestě. Pak lze též dospět k cíli.

Pedro Alvares Cabral

 

19 Údajně "kratší cesty" přivedly lidstvo vždy do velkého nebezpečí.

Friedrich Nietzsche

 

20 Kurs nejlepší lodi je křivolaká dráha s početnými změnami kursu.

Ralph Waldo Emerson

 

21 Žádná jiná cesta rozvoje a naplnění našeho života pro nás neexistuje, než pokud možno nejdokonalejší zpodobnění vlastního bytí podle zákona: "Buď sám sebou."

Hermann Hesse

 

22 Všechno ve světě probíhá ve křivkách. Každá silnice a i to ostatní: Běda těm, kteří všude přikládají pravítko.

Wilhelm Raabe

 

23 Přirozenosti člověka neodpovídá jít stále jedním směrem; směrem se přichází a odchází.

Blaise Pascal

 

24 V životě je někdy nutné jako v tangu udělat dva kroky zpět, aby bylo možné učinit jeden krok vpřed.

Daniel Gaeudevert

 

25 Životní dráhy mají různý tvar, tak jako hranice cest a hor.

Friedrich Hölderlin

 

26 Ničeho jiného bychom se neměli více varovat, než že budeme následovat jako ovce stádo vlekoucí se před námi, že nepůjdeme svou vlastní cestou, nýbrž tou vyšlapanou.

Seneca

 

27 Kdo nedrží s ostatními krok, možná slyší jiného bubeníka. Nechť tedy jde podle hudby, kterou slyší, jakkoliv se zdá pomalá nebo vzdálená.

Henry David Thoreau

 

28 Následuje přirozenou cestu středu, pak si uchováš sebe a svou svébytnost.

Čuang-C´

 

29 Budoucnost neznáme, ale známe něco, co je víc než budoucnost: cíl.

Reinhold Schneider

 

30 Kdykoliv člověk přitaká cestám, které vedou k cíli, přitaká tím současně i cíli.

Tomáš Akvinský

 

31 Kamkoliv jdeme - vždy je to domů.

Novalis

 

ÚNOR

 

Upřímný smích je začátek upřímného myšlení a cítění.

Carl Zuckmayer

 

2 Smích a úsměv jsou dveře a brány, kterými pronikne do člověka mnoho dobrého.

Christian Morgenstern

 

3 Potkáš-li někoho, komu chybí úsměv, daruj mu jeden ze svých úsměvů.

Jörg Rothe

 

4 Úsměv, kterým někoho obdaruješ, se ti vždy vrátí.

Indické přísloví

 

5 Na světě není nic nakažlivějšího než úsměv a dobrá nálada.

Charles Dickens

 

6 Veselí je vždy znamením svobody.

Friedrich Geirg Jünger

 

7 Veselé je původní podstata srdce.

Wang Jang-Ming

 

8 Ve své vnitřní podstatě je člověk stvoření, které nejen pracuje a myslí, ale také zpívá, tancuje a oslavuje.

Harvey Cox

 

9 Pozvedněte svá srdce, dobří tanečníci, vysoko! výše! A nezapomeňte též na dobrý smích!

Friedrich Nietzsche

 

10 Občas by se měl každý zbavit svých pout a na chvíli zapomenout na svou studenou střízlivost.

Seneca

 

11 Hravost je důležitá, abychom život prožívali.

Tomáš Akvinský

 

12 Vtip je nevyčerpatelný, nikoliv vážnost.

Jean Paul

 

13 Jednání musí určovat vtip.

Reinhold Messner

 

14 Veselí lidé natropí více pošetilostí než smutní; ale smutní se dopustí pošetilostí větších.

Ewald Christian von Kleist

 

15 Kdo žije bez jakékoli ztřeštěnosti, není tak moudrý, jak si myslí.

Francoise de La Rochefoucauld

 

16 Nejvyšší norma štěstí je život s určitou mírou ztřeštěnosti.

 

17 Ano lze říci, že téměř všude, kde je štěstí, existuje radost z nesmyslu.

Friedrich Nietzsche

 

18 Nerozum je hnací prvek, který skutečně člověka posouvá kupředu.

Christoph Schlingensief

 

19 To, co potřebujeme je pár bláznivých jedinců. Podívejte se, kam nás ti rozumní přivedli.

George Bernard Shaw

 

20 Udělej si každý den čas a proveď něco bláznivého.

Philippa Walker

 

21 Šaskovská čapka je ideální ochranou proti denním potyčkám.

Werner Mitsch

 

22 Každý člověk je klaun, ale jen málokteří mají odvahu to ukázat.

Charlie Rivel

 

23 Život těch, kteří žijí s maskou, přece není ani příjemný, ani bezstarostný.

Seneca

 

24 Kdo žije neustále v radovánkách, odcizí se vlastnímu srdci.

Adolph von Knigge

 

25 Kdo dokáže přestat, nedostane se do nebezpečí a může tak setrvat navěky.

Lao-c ´

 

26 Mnohé potěšení z něčeho spočívá v tom, že se toho s potěšením zřekneme.

Peter Rosegger

 

27 Saháme-li jako děti na jarmaku po všem, co nás při cestě kolem vzrušuje, vynakládáme nesprávné úsilí, kterou proměníme dráhu naší cesty v plochu: Bloudíme sem a tam a nedospějeme nikam.

Arthur Schopenhauer

 

28 Musíš jít tak tiše, abys slyšel i ty nejjemnější zvuky.

Henry David Thoreau

 

29 Štěstí je mnohdy také okamžik ticha.

Roland Leonhardt

 

BŘEZEN

 

1 Ve skutečnosti žijeme jen zlomek svého života. Proč nevpustíme dovnitř příliv vody, nezvedneme stavidla a neroztočíme všechna svá kola na plné obrátky.

Henry David Thoreau

 

2 Pohyb je příčinou každého života.

Leonardo da Vinci

 

3 Příroda nás uvedla do světa svobodné a pohyblivé; uzavíráme se sami do určitých omezení.

Michel de Montaigne

 

4 Ten, kdo se hýbá, sklízí plody; kdo stojí tiše, usychá.

Francesco Petrarca

 

5 Každý náš životní pohyb je plodný; lhostejno, zda plod spadne do našeho klína či do jiného.

Johannes Muller

 

6 Být živý znamená: Přimět sám sebe k činnosti.

Tomáš Akvinský

 

7 Každý jednotlivec musí jednat tak, jako by na něm závisela celá budoucnost.

Joseph Weizenbaum

 

8 Kdo se zřekne konání, upadá. Při každém jednání je nutno znát cíl, o který usilujeme, cesty k němu, a vlastní sílu.

Mahátmá Gándhí

 

9 Kdo neví nic o cíli, nemůže se vydat na cestu.

Christian Morgenstern

 

10 Svou vůli zaměřit na cestu znamená pouze zachovat své srdce pro řád daný přírodou, podle kterého musíme jednat.

Ču Si

 

11 Je důležitější jednat eticky na stezce společné nejistoty než vést nekonečné dogmatické boje o zdánlivě platné pravdy.

Richard von Weiszacker

 

12 Člověk se nemá nechat unést hádkami a soupeřivostí, lépe je vzít nohy na ramena – a zmizet!

Seneca

 

13 Kvalita života vzrůstá, jestliže se používá trochu více nohou a trochu méně loktů.

Erhard Eppler

 

14 Dej se stezkou mírnosti.

George Herbert

 

15 Neměli bychom se snažit mít, nýbrž být, ne o něco se prát, nýbrž se něčím stát.

Johannes Muller

 

16 Miluji stav vznikání, při kterém cíl leží přede mnou a nikoliv za mnou.

George Bernard Shaw

 

17 Je nutno volit si cíle jednoduše, pak si můžeme dovolit komplikované zacházky.

Charles de Gaulle

 

18 Některé nejžádanější životní cíle dosáhneme oklikami.

Paul Wilson

 

19 Kdo chce získat zkušenosti, musí jít oklikami.

Andrzej Szczypiorski

 

20 Chytří lidé si volí sami ty zkušenosti, které by chtěli udělat.

Aldous Huxley

 

21 U žádné zkušenosti se nesmí prodlévat celý život.

Prentice Mulford

 

22 Litovat vlastních zkušeností znamená zadržovat svůj vlastní vývoj.

Oscar Wilde

 

23 Cesta, po níž se vydáš, závisí především na tom, kam chceš jít.

Lewis Carroll

 

24 Krok vpřed není ještě žádný výkon. Záleží na směru.

Jean Giono

 

25 Jdi s dobou, ale čas od času se vrať.

Stanislaw Jerzy Lec

 

26 Bez ohlédnutí zpět je lidský život ztracen.

Karl Jaspers

 

27 Na cestě do pomýlení je krok zpět krokem vpřed.

Josef Viktor Stummer

 

28 Obrácená stránka pokroku: Ještě nikdy jsme se tak často nemýlili a nebloudili.

Ernst Ferstl

 

29 Existuje starý a paradoxní zvyk člověka, že běží rychleji, když sejde z cesty.

Rollo May

 

30 Vše by nám šlo lépe, kdybychom více chodili.

Johann Gottfried Seume

 

31 Vím s jistotou, že jsem stále štván životem, obtěžkán netrpělivostí a ustavičnou honbou, že jsem promarnil mnoho životních šancí a ve zvířecím prachu jsem přehlédl příliš mnoho cenných lidí.

Charles Kuralt

 

 

DUBEN

 

1 Dnešním dnem všechno začíná.

Drupka Rinpoche

 

2 Ne ten, kdo žije v čase, nýbrž ten, kdo žije v současnosti, je šťastný.

Ludwig Wittgenstein

 

3 Každá hodina je drahocenná. Nečekej na pozdější vhodnější dobu.

Kateřina se Sieny

 

4 Nyní prožíváme ty staré zlaté časy, po nichž se budeme za deset let s touhou ohlížet.

Peter Ustinov

 

5 Patří ke každodennímu klamu, že hodiny minulosti a budoucnosti se zdají lákavější než současnost.

Heinrich Zschokke

 

6 Vláda nad okamžikem je vládou nad životem.

Marie von Ebner-Eschenbach

 

7 Každý příjemný okamžik je pro mne cenný – pocit štěstí sestává jen z okamžiků. Od té doby, co jsem se to naučila, jsem šťastná.

Caroline Schlegelová

 

8 Život znamená téměř plynulou řadu osobních objevů.

Gerhart Hauptmann

 

9 Naučit se denně pozorovat věci svěžíma očima, denně předstihnout plány, názory a cíle včerejška.

Prentice Mulford

 

10 Pokud jsme na cestě, musíme se snažit, aby každý příští den byl vždy lepší než ten předchozí.

Epikuros

 

11 Předpoklady, s nimiž vstupujeme do života, jsou příznivé, pokud je nenecháme nevyužity.

Seneca

 

12 Kdo chce šířit sílu, odvahu a světlo, ať vyjde ven do přírodních živlů.

Johann Gottfried Seume

 

13 Jaro je pravé Zmrtvýchvstání, kousek nesmrtelnosti.

Henry David Thoreau

 

14 Je jaro, když se ti chce zapískat, přestože máš botu plnou bláta.

Doug Larson

 

15 Jsem pevně přesvědčená, že příroda utěší v každém zármutku.

Anna Franková

 

16 Je tak uklidňující a dobré pracovat s hlínou, prořezávat a okopávat stromy, sekat trávu.

Sylvia Plathová

 

17 Dívat se na květiny má v sobě něco uklidňujícího. Květiny neznají emoce ani konflikty.

Sigmund Freud

 

18 Radost z pozorování a pochopení je nejhezčí dar přírody.

Albert Einstein

 

19 Štěstí nespočívá ve věcech, nýbrž ve způsobu, jakým tyto věci ladí našim očím, našim srdcím.

Jeremias Gotthelf

 

20 Jasný den je šedivý, když ho pozorujeme bez zaujetí.

Johann Wolfgang Goethe

 

21 Ani příroda nám není schopna poskytnout víc než to, co jí sami dáváme.

Theodor Storm

 

22 Jen tomu, kdo je veselý, kvete strom života.

Ernst Moritz Arndt

 

23 Buď keřem, když nemůžeš být stromem. Když nemůžeš být keřem, buď stéblem trávy a stůj vesele na okraji silnice.

Douglas Malloch

 

24 Je jen v našich rukách, abychom pěstovali svou povahu tak, jako pěstujeme zahradu.

Friedrich Nietzsche

 

25 Okolnosti a situace propůjčují životu barvu, ale vám byla dána duševní schopnost si barvu zvolit.

John Homer Miller

 

26 Tak jako u barev na obrazu musí člověk postavit do popředí to jasné a zářivé.

Plutarchos

 

27 Schopnost žít šťastně vychází ze síly, která tkví v duši.

Marcus Aurelius

 

28 Věř všemu, co činíš. Jenom člověku, který si věří, se otevírají brány celého světa.

Yesudian

 

29 Kdybychom byli dobrá orná půda, nesměli bychom nechat nic přijít nazmar, a v každé věci, události a člověku bychom viděli vítanou vláhu, déšť nebo sluneční svit.

Friedrich Nietzsche

 

30 Každý člověk je květem.

Kristiane Allert

 

KVĚTEN

 

1 Každé naše poznání začíná u citů.

Leonardo da Vinci

 

2 City jsou cesty a stezky, které vycházejí ze srdce.

Ču Si

 

3 V srdci člověka je začátek a konec všech věcí.

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

4 Srdce je klíč k světu a k životu.

Novalis

 

5 Kdo jedná z hloubi srdce, tak jak mu naznačuje hlas srdce, nikdy se daleko nevzdálí z pravé cesty.

Kniha mravů

 

6 Kamkoliv jdeš, jdi s celým svým srdcem.

Konfucius

 

7 V každém rozporu mezi srdcem a rozumem následuj srdce.

Swami Vivekananda

 

8 Existuje cosi moudřejšího v nás, než je naše hlava.

Arthur Schopenhauer

 

9 To, co cítíme, je mnohem důležitější, než to, co víme.

 

10 Rozum by nestačil hrát roli srdce.

Francois de La Rochefoucauld

 

11 Srdce má své vlastní důvody, o nichž rozum nemá ani tušení.

Blaise Pascal

 

12 Rozum hledá, avšak srdce nachází.

Georges Sandová

 

13 Nelze zavrhovat život, jestliže najdeš ve světě člověka, který ti rozumí.

Čchen Čou

 

14 Každá cesta se setkává někde s jinou cestou.

Africké přísloví

 

15 Každé stvoření je spojeno se stvořením jiným, a každé bytí je podporováno bytím jiným.

Hildegarda z Bingen

 

16 Mnohé může člověk postrádat, jenom ne člověka.

Ludwig Borne

 

17 Nežiješ na této zemi jenom pro sebe.

Johann Heinrich Pestalozzi

 

18 Nic není v životě důležitějšího než přátelství.

Aristotelés

 

19 Kdo nemá přítele, jde jako cizinec zemí, která nikomu nepatří.

Heinrich Zschokke

 

20 Veškeré poklady této země nevyváží dobrého přítele.

Voltaire

 

21 Ze všech darů, které nám moudrý osud dává, aby učinil naše bytí plně šťastné, je přátelství to nejhezčí.

Epikuros

 

22 Přátelství se podobá růži: propůjčuje všemu svou vůni.

Oliver Wendell Holmes

 

23 Láska a přátelství jsou jako ozvěna: dávají zpět tolik, kolik dostávají.

Alexander Herzen

 

24 Radost v srdci se nevyhnutelně dostaví, pokud srdce hoří láskou.

Matka Tereza

 

25 Naučit lidi lásce je jediné skutečné štěstí.

Platón

 

26 Největším a jediným úkolem je vytvářet šťastný život.

Voltaire

 

27 Svým životem bychom měli vytvořit ze Země nebe.

Jan Zlatoústý

 

28 Jestliže svá srdce plně rozvineme, budeme rovni nebešťanům.

Lu Čchun-Juen

 

29 Každá věc, kterou milujeme, je středem ráje.

Novalis

 

30 V každém prožitku radosti se nám otvírá nový přístup k smyslu světa.

Hans Margolius

 

31 Chraňme si svá srdce, pak bude náš dech stále svěží – nejen o pokojném ránu.

Ču Si

 

ČERVEN

 

1 Každý má své štěstí ve vlastních rukou, tak jako umělec dává hrubému materiálu tvar.

Johann Wolfgang Goethe

 

2 V tomto světě si vytvářejí cestu ti, kteří se povznesou a rozhlížejí se po poměrech, které potřebují. A když je nenaleznou, tak si je vytvoří.

George Bernard Shaw

 

3 Voda si razí svou cestu podle tvaru krajiny.

Sun-c´

 

4 Chytří si razí své vlastní cesty; znají skryté nové dráhy a jdou tam, kde ještě nikdo nebyl.

Charles de Montesquieu

 

5 Chytrý si vytvoří více příležitostí, než se mu nabízí.

Francis Bacon

 

6 Příležitost je všude. Jen ji rozpoznat.

Charles Clore

 

7 Postavit se na špičky a zírat do dálky je méně smysluplné než se vyšplhat do výšky a toulat se pohledem kolem dokola.

Sun-c ´

 

8 Chcete-li vystoupit nahoru do výšin, pak použijte vlastní nohy.

Friedrich Nietzsche

 

9 Nemůžeme se dostat nahoru, aniž bychom šli do kopce. A ačkoliv je stoupání tak obtížné, přibližujeme se stále více k vrcholu, a každým krokem bude výhled do okolí volnější a hezčí!

Matthias Claudius

 

10 Je dobré, když nejsou všechny cesty upravené.

Alain

 

11 Jestliže nalezneš cestu bez překážek, nevede pravděpodobně nikam.

Robert Boyle

 

12 Kdo chce cíl, nesmí se bát cesty, ať již je hladká či drsná.

Theodor Fontane

 

13 Není důležité, kudy musím jít, důležité je, kam jdu.

André Gide

 

14 Chtít znamená mít odvahu se vystavit nepříjemnostem.

Stendhal

 

15 Chtění se zaměřuje na cíl, rozhodnutí ale na to, co k cíli vede.

Tomáš Akvinský

 

16 Lépe činit nedokonalá rozhodnutí, než stále hledat ta dokonalá. Ta neexistují.

Charles de Gaulle

 

17 Některý člověk vděčí za svůj úspěch radám, kterými se neřídil.

Bertrand Russel

 

18 Ukazatele mohou proměnit ulici v labyrint.

Stanislaw Jerzy Lec

 

19 Pokud usiluješ o něco, co je možné, můžeš toho dosáhnout.

Epiktétos

 

20 Poté, co se zřekneme nemožného nebo těžkého, budeme usilovat o tom, co máme na dosah, co našim nadějím vychází vstříc.

Seneca

 

21 Vzdávejme díky blahoslavené přírodě, ve které to nezbytné je lehce dosažitelné a to těžce dosažitelné není nezbytné.

Epikuros

 

22 Žádný cíl není stanoven tak, aby ho člověk minul.

Epiktétos

 

23 Měli bychom odhadnout to, co začínáme, a svoje síly poměřit úkoly, které si chceme stanovit.

Seneca

 

24 Chytrý odhadne délku cesty, dříve než si naloží břemeno.

Teng Si-c´

 

25 Je lepší se dostat k cíli třemi skoky, než skokem jedním se zlomenou nohou.

Michail Fokin

 

26 Nejlepší konání je to, které vyžaduje nejméně křečovité úsilí.

Michel de Montaigne

 

27 Muž, který odstranil horu, začal odklízením malých kaménků.

Čínské přísloví

 

28 Úspěch se dostaví s předsevzetím „já mohu“ a nikoliv „já nemohu“.

Henry Brooks Adams

 

29 Jde-li člověk plný důvěry ve směru svých snů, dosáhne úspěchu, jaký je v jeho všedním životě nepředstavitelný.

Henry David Thoreau

 

30 Naše touhy jsou naše možnosti.

Robert Browning

 

ČERVENEC

 

1 Cesta ke klidu vede oblastí velmi mnohostranné činnosti.

Novalis

 

2 I klid má své předpoklady: Teprve jejich splněním ho lze získat.

Ču Si

 

3 Nejlepší smyslový požitek, který nepřináší žádnou příměs hnusu, je klid po práci.

Immanuel Kant

 

4 Člověk by si měl dopřát chvíli uvolnění; po odpočinku vstaneme výkonnější a čilejší.

Seneca

 

5 Odpočinek je nastřádání nevyužitých sil.

Drupka Rinpoche

 

6 Práce za účelem práce je proti přírodě.

John Locke

 

7 Člověk se musí osvobodit se zajetí obchodu a politiky.

Epikuros

 

8 Jestliže celý život hromadíš, kdy si chceš to nahromaděné užít?

Arabská moudrost

 

9 Život člověk nemůže opakovat, tak jako tah při šachu.

Antifón

 

10 Já jsem vždy, i v životě pro místa klidu; parky bez laviček mi mohou být ukradené.

Theodor Fontane

 

11 Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte.

Marek 6,31

 

12 Dosáhnout klidu – znamená dát toku pohybu ten správný směr.

Chan Fej-c´

 

13 Jestliže člověk nemá vnitřní klid, putuje po pustých cestách.

Johann Heinrich Pestalozzi

 

14 Nejvyšším pozemským statkem člověka je jeho duševní harmonie sama se sebou.

Seneca

 

15 Starat se o zdraví své duše není nikdy příliš brzo ani příliš pozdě.

Epikuros

 

16 Když máš dva měďáky, kup si za jeden měďák chleba, za ten druhý ale hyacintu pro svou duši.

Japonské přísloví

 

17 Člověk musí být květinám, trávě a motýlům tak blízko jako malé dítě, které dále než na ně nedosáhne.

Friedrich Nietzsche

 

18 V přírodě prostoupí člověka přes všechny jeho starosti nádherný pocit blaženosti.

Ralph Waldo Emerson

 

19 Jestliže dosáhneme vnitřní vyrovnanosti, bude mít nebe a země pro nás své pevné místo a všechny věci se nám budou zdát živé.

Kniha mravů

 

20 Neboť myšlenkami přijímá duše svou barvu.

Marcus Aurelius

 

21 Kdo je vyrovnaný, má jasné myšlenky: Vyrovnanost je kořenem vnitřního jasného bytí.

Ču Si

 

22 Je velmi lehké být na začátku léta veselý.

Franz Kafka

 

23 A když se nechám v parném dni líně tekoucí vodou jezera pohupovat, přestávám téměř žít a začínám být.

Henry David Thoreau

 

24 Nedělejme přece projednou vůbec nic a buďme jen tím, čím jsme!

Johannes Muller

 

25 Kdo se ani jednou nedokáže oddat nicnedělání, není svobodný.

Marcus Tullius Cicero

 

26 Volná chvíle pohody kteréhokoliv člověka má tak vysokou hodnotu, jakou má on sám.

Arthur Schopenhauer

 

27 Přestaň, když je čas přestat!

Buddhistická životní moudrost

 

28 Myslím si, že skutečné štěstí není možné bez zahálky.

Anton Pavlovič Čechov

 

29 Existuje něco jako svatá zahálčivost, jejíž pěstování se dnes úzkostlivě odmítá.

George MacDonald

 

30 Zahálka je počátek všech neřestí, vrcholem všech ctností.

Franz Kafka

 

31 Odkud víš, že tvá životní šance je před tebou a ty si musíš pospíšit? Možná že je za tebou a ty se potřebuješ jen zastavit.

Ben Meir

 

SRPEN

 

1 Vyjdi ven, mé srdce, a hledej radost v této nepříjemné letní době.

Paul Gerhardt

 

2 Co jiného tě přivádí k tomu, abys opustil svůj byt ve městě a cestoval přes hory a doly do přírody, než krása tohoto světa, kterou můžeš prožívat jen viděním.

Leonardo da Vinci

 

3 Miluji krásné krajiny. Mají na mou duši chvílemi stejný účinek jako smyčec umělce na zvučných houslích.

Stendhal

 

4 Čím více člověk miluje svět, tím hezčí se mu bude zdát.

Christian Morgenstern

 

5 Co dělám nejradši: Vyjedu si někam, kde jsem ještě nikdy nebyla.

Diane Arbusová

 

6 Svět je kniha. Kdo nikdy necestuje, vidí jen jednu její stránku.

Augustin

 

7 V cizině se člověk dozví více než doma.

Tanzánské přísloví

 

8 Cestování zušlechťuje ducha a odbourává naše předsudky.

Oscar Wilde

 

9 Je dobré, že na konci naší cesty je cíl, ale na konci záleží jen na cestě.

Ursula LeGuinová

 

10 Vzhlížíme-li pouze k cíli, zkazí nám to chuť cestovat.

Friedrich Ruckert

 

11 Náš cíl je současně cesta k cíli, zatímco cíl však usilovně hledáme, cestu projdeme bez povšimnutí.

Alžběta Rakouská

 

12 Cesta je vždy více než cíl.

Heimito von Doderer

 

13 Proti cílům nelze nic namítat, pokud člověka neodradí od zajímavých zacházek.

Mark Twain

 

14 Blázen hledá štěstí v dálce, moudrému roste pod podrážkami.

James Oppenheimer

 

15 Čím rychleji jedeme, tím nepatrnější je duchovní a smyslová požitek z cesty.

Max Piperek

 

16 Pro mne spočívá smysl cestování v tom, že se za každým druhým metrem zastavím a pozoruji tytéž věci z nového úhlu.

Alain

 

17 Nikdy se člověk více netrmácí, než při honbě za zotavením.

Laurence Sterne

 

18 Mnoho lidí by chtělo v jednom dni zhltnout tolik, co mohou strávit sotva za celý život.

Baltasar Gracián

 

19 Co je nám platné, dostaneme-li se rychle dopředu, když naše duše zůstane na trati?

Petrus Ceelen

 

20 Musíš se osvobodit od tlaku, který na tebe doléhá, jinak se ti nikde ve světě nebude líbit.

Seneca

 

21 Jestliže budu pospíchat od vodopádu k vodopádu, naleznu vždy stejný vodopád. Půjdu-li ale krokem od skaliska ke skalisku, bude týž vodopád každým krokem jiný.

Alain

 

22 Ten, kdo se nebrání časnému ránu, dostane se večer nejdále.

Johannes Muller

 

23 Existují důležitější věci v životě, než je ustavičné zrychlování tempa.

Mahátmá Gándhí

 

24 Když si uvědomíme, že Bůh nás nikdy nechce mít ve stejnou dobu na dvou místech, pak se přestaneme honit.

Theodor Bovet

 

25 Kdo chce být všude, nemá domov nikde.

Seneca

 

26 Proč bychom jezdili za kouzlem jiných míst, když můžeme být okouzleni všude?

Alexander von Villers

 

27 Je zbytečné vyhrabávat mušle na neznámém pobřeží toho nejvzdálenějšího moře.

Seneca

 

28 Vydejme se do světa, ale nepřisvojujme si jeho cesty.

Henry David Thoreau

 

29 Procházej životem s lehkým zavazadlem, vezmi si jen to, co nezbytně potřebuješ.

Jerome Klapka Jerome

 

30 Když někdo dokáže procházet životem se svobodnou myslí, proč by nemohl mít svobodnou mysl všude.

Čuang-c´

 

31 A osvobozující pocit, který přináší cestování? Ten prožívám když jedu z Lisabonu na předměstí, a daleko intenzivněji, než když jedu do Číny; nenaleznu-li totiž osvobození ve svém nitru, nenaleznu ho nikde.

Fernando Pesoa

 

ZÁŘÍ

 

1 Žádný náš skutek nepřichází vniveč. Všechno dozraje, až přijde pravý čas, a bude plodem v pravé době.

 

2 Každé předčasné odhalení přináší něco nezralého.

Johannes Muller

 

3 Přesvědčení, že všechno vím, je znamením nezralosti.

Henry de Montherland

 

4 Nejhorší ze všech chyb je nebýt si žádné z těchto chyb vědom.

Thomas Carlyle

 

5 Člověk musí udělat všechny možné chyby, aby učinil to, co je v jeho silách možné.

Elazar Benyoetz

 

6 Již klopýtnutí přes kámen znamená začátek nějakého vztahu.

Japonské přísloví

 

7 I hledání a omyly jsou dobré, neboť hledáním a omyly se učíme.

Johann Wolfgang Goethe

 

8 Nejsem zastrašený, protože každý špatně zvolený pokus je dalším krokem vpřed.

Thomas Elva Edison

 

9 Zvrat je možnost začít něco ještě jednou a  chytřeji.

Henry Ford

 

10 Jiná cesta znamená počátek, bez zatížení, s novými vyhlídkami a očekáváními.

Paul Wilson

 

11 Často nalezneme něco zcela jiného, dokonce lepšího, než jsme hledali, často i to, co hledáme, ale na zcela jiné cestě, než na té, po které jsme se napřed zcela zbytečně vydali.

Arthur Schopenhauer

 

12 Nechtěl bych se stát mistrem, neboť to znamená dospět na konec, vždyť přece cesta je tak hezká.

Charles Villers

 

13 Žádný milovník zahradničení by určitě nebyl spokojený, kdyby najednou všechno dozrálo a on by nemohl nic jiného než česat ovoce.

Jean Paul

 

14 Moudrost nepřijímáme. Musíme ji sami objevit na cestě, kterou nikdo za nás nemůže podniknout ani jí nás nemůže ušetřit.

Marcel Proust

 

15 Nemůže nám uškodit, jestliže někdy přestoupíme. Lhostejno kam, to se časem ukáže.

Erich Kastner

 

16 Na správné cestě se stávají přirozené vlohy moudrostí.

Zenová moudrost

 

17 V době, kdy zmoudříme, naučíme se náhle zříkat se mnohého štěstí, které se nám již nenabízí.

Maurice Maeterlinck

 

18 Jednoduchost je výsledkem zralosti.

Friedrich Schiller

 

19 Zjistěte si, co je pro vás nejdůležitější a všemu ostatnímu řekněte Ne!

Elaine St. James

 

20 Kdo má to, co ho naplňuje, měl by být s tím spokojen; kdo může patřit sám sobě, neměl by se prodávat.

Juan Ruiz de Alacrón y Mendoza

 

21 Ke štěstí patří, když se člověk jednou rozhodne být spokojený.

Klaus Lowitsch

 

22 Návrat k vlastní svébytnosti není nic jiného než dosažení samostatného, v sobě spočívajícího bytí.

Tomáš Akvinský

 

23 Štěstí spočívá v tom, že člověk stojí tam, kam patří svou přirozeností.

Theodor Fontane

 

24 Pravá dokonalost člověka není v tom, co vlastní, nýbrž v tom, čím je.

Oscar Wilde

 

25 Buď s rozhodností a věrností tím, čím jsi, s pokorou tím, o co usiluješ.

Henry David Thoreau

 

26 Nauč se stát, tím kým jsi.

Pindaros

 

27 Člověk se musí naučit zachytit a následovat paprsek světla, který se rozzářil v jeho nitru.

Ralph Waldo Emerson

 

28 Mám pouze světlo, které mi ukazuje cestu, a to je světlo zkušenosti.

Patrick Henry

 

29 Minulost bychom měli používat jako odrazový můstek, nikoliv jako pohovku.

Harold MacMillan

 

30 Rozhodujícím krokem v lidském životě je překročení vlastního stínu.

Ernst Ferstl

 

ŘÍJEN

 

1 Tolik toho člověk poztrácí na tak dlouhé cestě: zdraví, sílu, dokonce i chuť a schopnost prožívat jednoduché.

Alexander von Villers

 

2 Velký je ten, kdo neztratí srdce svého dětství.

Mencius

 

3 Moudrost nás přivádí zpět k dětství.

Blaise Pascal

 

4 Ať již se cokoliv kolem mne a ve mne změnilo, stejné slunce zářilo nad mým dětstvím a shlíží na mě doposud.

Jean Paul

 

5 Kdo nalezl sám sebe, ten už nemůže na tomto světě nic ztratit.

Stefan Zweig

 

6 Jak by mohly životní změny ještě vnést do života zmatek, když člověk stojí proti nejistotě plný vnitřní nejistoty.

Seneca

 

7 Nyní, když se blíží stáří, musím se učit od vína, jak se stát léty lepším, abych se především vyhnul nebezpečí, že se ze mne stane ocet.

Dom Helder Camara

 

8 Kdo nemá ducha odpovídajícího svému stáří, dostane se mu jen těch nešťastných věcí, které tento věk přináší.

Voltaire

 

9 Úchvatný pocit správného stáří: Když si prohlédnu cetky kolem sebe a mohu s klidem prohlásit: „Toto již přece nepotřebuji“!

 

10 Odlišení nepodstatného je jádro vší životní moudrosti.

Lao-c´

 

11 Nejbohatší jsou lidé, kteří se dokáží zřeknout většiny věcí.

Rabíndranáth Thákur

 

12 Všechno bohatství patří spokojenému duchu. Není snad celá země potažená kůží pro toho, jehož nohy pevně vězí v botách.

Hinduistická moudrost

 

13 Štěstí není žádný majetek, kterým se lze chlubit, nýbrž myšlenkové bohatství, druh duševního stavu.

Daphne du Maurier

 

14 Člověk by neměl mluvit o umění být šťastný, nýbrž o umění cítit se šťastný.

Marie von Ebner-Eschenbach

 

15 V životě vděčí člověk za mnohé štěstí i neštěstí náhodě; ale vnitřní klid na náhodě nezávisí.

Maurice Maeterlinck

 

16 Zahrňme stáří láskou.

Seneca

 

17 Moudří nechávají ve svých vzpomínkách ožívat uplynulou radost.

Plutarchos

 

18 O příjemné vzpomínky se člověk musí postarat předem.

Paul Horbiger

 

19 Šťastná vzpomínka je na zemi možná opravdovější než štěstí.

Alfred de Musset

 

20 Nejšťastnější na světě je ten, kdo může konec svého života dát do spojitosti s jeho počátkem.

Johann Wolfgang Goethe

 

21 Svěží a živoucí charakter vzpomínky z doby nejvzdálenější, z nejranějšího dětství, nasvědčuje tomu, že v nás cosi nestárne, nýbrž setrvává nezměněno.

Arthur Schopenhauer

 

22 Vzpomínka je jak původ, tak i cíl.

Margarete Mitscherlichová

 

23 Ze vzpomínky vzniká zkušenost.

Aristotelés

 

24 Zkušenost není to, co se člověku přihodí. Zkušenost je to, co člověk z toho, co se mu přihodilo, vyvodí.

Aldous Huxley

 

25 Umění řídit svůj život, jak známo, spočívá v tom, jet přiměřenou parou.

Theodor Fontane

 

26 Když má uschlý list štěstí, vyletí výše než orel.

Gerhart Hauptmann

 

27 Život o různých obdobích je klenotnice. V každém sále budeme bohatě obdarování; jak bohatě. To se dozvíme teprve při vstupu do dalšího sálu.

Friedrich Hebbel

 

28 Naše životy jsou proudy, které se vlévají do moře.

Jorge Manrique

 

29 Může se stát, že na konci svého života budeme mít ještě před sebou cíl – to stačí, cesta je jasná!

Christian Morgenstern

 

30 Člověk si stále více uvědomuje, že život je jen obdobím setby, a sklizeň, že není na tomto světě.

Vincent van Gogh

 

31 Ale krok času v nás, berte jako nepatrnou část toho, co věčně zůstává.

Rainer Maria Rilke

 

LISTOPAD

 

1 Kdo se bojí smrti, ztratil život.

Johann Gottfried Seume

 

2 Život je přece tak krátký, tak proč si ho ještě zkracujeme úzkostmi?

Ludwig Tieck

 

3 Nestav se sám sobě do cesty tím, že svůj pohled ponoříš do hloubky.

Po Jin-ža

 

4 A když dlouho hledíš do propasti, vhlédne nakonec i propast do tebe.

Friedrich Nietzsche

 

5 Kdo se nechá ovládnout smutkem, ten se brzy ani nedováží smát, užívat denního světla nebo se účastnit společenských hostin.

Plutarchos

 

6 Neměli bychom dlouho dumat o nevyhnutelných utrpeních a těžkostech, ale vychovávat sebe k tomu, abychom raději prodlévali u příjemných věcí.

William McDougall

 

7 Občas je dobré postavit se ke starostem, jako by ani nebyly; je to jediný prostředek, jak jim obrat na závažnosti!

Rainer Maria Rilke

 

8 Člověk si musí denně opakovat svobodné, jednoduché myšlenky, tak jako slunce vyjde každý den a zaplaší noc.

Berthold Auerbach

 

9 Nic z toho, co si tak trpce a vážně bereme, není tak závažné, tak významné.

Seneca

 

10 V životě nejde jen o to mít dobré karty, nýbrž též o to, umět hrát se špatnou kartou dobře.

Robert Louis Stevenson

 

11 Neříkej, že průsmyk je nepřekonatelný. Stoupej vzhůru a překročíš jej.

Nepálské přísloví

 

12 U většiny nepříjemností záleží na tom, aby si člověk uměl pomoci. Pak se jich většina zařadí do plánu šťastného života.

Charles de Montesquieu

 

13 Krize je produktivní stav. Je nutné jen z ní odstranit příchuť katastrofy.

Max Frisch

 

14 Cesta pouští není žádná zacházka.

Friedrich Schwaneke

 

15 Každá krize má nejen svá nebezpečí, ale i možnosti.

Martin Luther King

 

16 Z Krize rostou vždy též nové síly.

Rita Sussmuthová

 

17 Člověk rád pozoruje jen svá neštěstí, své štěstí ale přehlíží. Kdyby se však díval správně, přiznal by si, že mu bylo dopřáno obojího.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

 

18 Umění je v neštěstí vytušit náznak nového štěstí.

Carl Peter Frohlich

 

19 Neboj se stínů. Znamenají, že v blízkosti září světlo.

Ruth E. Renklová

 

20 Poutník tiše vstoupí: Bolestí zkameněl práh. Tu zazáří v čistém jasu na stole chléb a víno.

Georg Trakl

 

21 Osud s námi zachází jako s rostlinami: Krátkými mrazíky jsme zralejší.

Jean Paul

 

22 Občas mě špatná stránka života naučí více moudrosti než ta dobrá.

Moudrost Siouxů

 

23 Zkušenost, kterou nám poskytují tíživé hodiny, není ta nejhorší.

Guy de Maupassant

 

24 Zažil jsem smutek a utrpení a poznal jsem smrt, a těší mě být v tomto velkém světě.

Rabíndranáth Thákur

 

25 K bilancování mého života ostatně patří, že neexistuje bezvýchodnost.

Willy Brandt

 

26 Přitakejte tomu nejlepšímu a nejsilnějšímu v sobě! Uvidíte, že to půjde.

Hermann Hesse

 

27 Člověk nemůže žít bez trvalé důvěry k čemusi nezničitelnému v sobě.

Franz Kafka

 

28 Těžký život se stane snesitelným, pokud má člověk cíl.

Fridtjof Nansen

 

29 Pokud člověk žije, není nic konečně platné.

Arnold Zweig

 

30 Ve stálém přicházení, míjení bolesti je též štěstí. A pak i veselejší představy najdou k tobě opět cestu.

Theodor Fontane

 

PROSINEC

 

1 Život je čistý plamen a my žijeme s neviditelným sluncem ve svém nitru.

Thomas Brown

 

2 Je-li v člověku světlo, vždy z něho vyzařuje.

Albert Schweitzer

 

3 Zažehni lampu lásky svým životem.

Rabíndranáth Thákur

 

4 Láska je svítilna s nevyčerpatelným olejem.

Rainer Maria Rilke

 

5 O lásce se nemá mluvit, ve jménu lásky se má jednat a žít.

Rámakršna

 

6 Kořeny lásky mají být nitrem tvého srdce: Z takových kořenů může vzejít jen dobro.

Augustin

 

7 Člověk se musí učit milovat, být dobrý, a to již od mládí.

Friedrich Nietzsche

 

8 CO život podporuje, je dobrota, je láska, je milosrdenství, je svébytnost člověka, je význam všech citů.

Li Kung

 

9 A to zcela nejdůležitější je: Konat dobro, protože jen proto byl člověk poslán do života.

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

10 Každý člověk má svou svébytnost, na které se vyplatí podílet.

Arthur Miller

 

11 Pro jiného musíš žít, chceš-li žít smysluplně pro sebe.

Seneca

 

12 Každý musí pomáhat druhému. To je jediná svoboda, kterou máme.

Yehudi Menuhin

 

13 Nejdůležitější úsek tvé životní cesty je ten, ve kterém potkáš na půli cesty člověka.

Henry Boyce

 

14 Své štěstí spatřovat v péči o štěstí jiných! Kdo zná tento způsob egoismu, pro toho není žádné umění být šťastný.

Gustav Freytag

 

15 Každá obětavost, každé sebeodříkání, každý účinný soucit, každá nezištnost se jeví jako oběť, okrádání sebe sama, a přece právě toto znamená zrání a růst, a to je přece jediná cesta vpřed a vzhůru.

Herman Hesse

 

16 Dávání je dar a současně úkol.

Hans Kung

 

17 To, co je hodnotné, není dar sám, nýbrž láska, s kterou ho dáváš.

Matka Tereza

 

18 Člověka můžeš obdarovat málem, a přece ho potěšíš, jako bys mu na ramena připevnil křídla.

Stefan Wyszynski

 

19 Co si ponecháš pro sebe, to ztratíš, co odevzdáš, zůstane ti navždy.

Axel Munthe

 

20 Nejlepší na dávání je vždy to, že to, co dostaneme, je cennější než to, co dáváme.

Orison Swett Marden

 

21 Ne ten, kdo mnoho vlastní, je bohatý, nýbrž ten, kdo hodně dává.

Erich Fromm

 

22 Důvěra zůstane pro nás vždy jedním z nejkrásnějších největších a nejvíce obšťastňujících darů lidského soužití.

Dietrich Bonhoeffer

 

23 Snažím se spíše utěšovat, než být utěšován, chápat, než být pochopen, milovat, než být milován. Dostávat totiž můžeme jen tehdy, když budeme dávat.

František z Assisi

 

24 Jdi! Jsi veden.

Werner Bergengruen

 

25 Pán svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Žalm 91

 

26 Dílo, při kterém je přítomen duch Boží, nevede do úžiny, nýbrž do dálky, nevede ke strachu, nýbrž k dětské důvěře v otce.

Hans Wilhelm Ermen

 

27 Co leží před námi a za námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je skryto v nás.

Ralph Waldo Emerson

 

28 Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu jejích snů.

Eleanor Rooseveltová

 

29 Minulost je jen začátek začátku.

Herbert George Wells

 

30 Ne každý konec je cílem.

Friedrich Nietzsche

 

31 Minulému DÍKY,

Budoucímu ANO!

Dag Hammarskjold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář