Jdi na obsah Jdi na menu
 


ABECEDA MOUDROSTI

9. 6. 2012


 

Absolutní pravda neexistuje – tento výrok má absolutní platnost.
N. N.

Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal.
Německé přísloví

Aforismus dokazuje, že hlouposti lze psát i stručně.
M. Růžička

Aforismus, i když nic neříká, alespoň nezdržuje.
M. Růžička

Aforismus je literární útvar, který hodně říká málo slovy. Opak nazýváme románem.
M. Růžička

Aforismus je polopravda formulovaná tak, aby zastánce druhé poloviny trefil šlak.
N. N.

Aforismus je žánr, který se nesráží, protože jeho skutečnost mu to nedovoluje.
de la Serna

Aforismus se nesnaží učinit hlupáky moudrými, ale přinutit bystré k přemýšlení.
S. Graff

Aforismus se nikdy nekryje s pravdou: buď je v něm pravdy jen pul, nebo jedenapůl.
K. Kraus

Aforista je autor, který občas překvapí pohotovostí. Nikdy hotovostí.
M. Růžička

Aforista je člověk, který se raduje jako malé dítě, podaří-li semu vymyslet něco, co bylo nejspíš prastarým příslovím Féničanů.
W. Brudziński

Alkoholismus rovná podušku tuberkulóze.
Payot

Andělé? Drůbež pro lidožrouty.
S. J. Lec

Anekdota nemá autora, nýbrž vypravěče.
K. Čapek

Anonym je přípustný pouze tehdy, když pisatel je skutečně nikdo.
S. J. Lec

Archa Noemova jest malé zrcadlo světa; zvířat mnoho, lidí málo.
Polské přísloví

Archimédes hledal jen bod, který by byl pevný a nehybný, aby celou zem posunul z jejího místa. I já mohu očekávat veliké věci, najdu-li něco zcela nepatrného, co je jisté a neotřesitelné.
R. Descartes

Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko.
A. Mutnjakovič

Aristoteles říká, že v témže okamžiku nemůže být pravdivá jedna věc i její opak. V oblasti citu je to pitomost.
J. Dutourd

Asociace je most – kam ale vede a co unese?
A. Huxley

Astronomie je asi věda, ve které bylo nejméně věcí objeveno náhodně, v níž se lidský rozum zjevuje v ceké své velikosti a kde člověk může nejlépe poznat, jak je malý.
G. Ch. Lichtenberg

Auto – technický prostředek, který nám umožňuje dostat se zpravidla rychleji a pohodlněji do nejbližší opravny, než bychom to dokázali pěšky.
H. Nahr

Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.
G. Flaubert

Bajka je vzácný dar, jejž bozi dali nám.
La Fontaine

Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.
Horatius

Barevná televize? Pchá, tomu nikdy neuvěřím, dokud to neuvidím černé na bílém.
S. Goldwyn

Barva paměti je studeně modrá. Jako dálky a hlubiny, ale mlžný opar vzpomínání mívá krvavě rudé jizvy, které časem, jenž je podivným lékem na zraněnou duši a srdce, postupně přecházejí ve fialové tóny smíření a duchovní vznešenosti. Ztráty a opětované hledání, častá bloudění bez pevného bodu jistoty, chvíle slabosti a zmalomyslnění, zoufalá touha objevit světlo v temnotách. Zbrázděný a rozrytý povrch vlastní nejistoty a jen jediná cesta vede k cíli, ke světlu poznání.
J. Kanyza

Básnění jest líčená duševní choroba.
J. Neruda

Básníci jsou jako děti;když sedí za stolem, nedosahují nohama na zem.
S. J. Lec

Básníci nám pomáhají milovat, jen k tomu tu jsou.
A. France

Básník bez lásky – to by byla fyzická i metafyzická nemožnost.
T. Carlyle

Básník cítí dr hloupým nejspíš tenkráte, když má napsat nad prostičkou lyrickou píseň titul.
J. Neruda

Básník dýchá život.
V. Nezval

Básník je svobodnější než filosof.
J. Paul

Básník má najíti sebe a pak zůstati si věren.
S. K. Neumann

Básník musí vědět, kde a jak skončit…
Š.Žáry

Básník nemůže být samotářem, odděleným od světa zdí pohrdání a melancholie, ale naopak musí vniknout do problematiky společenského života. Stane-li se tak, ať píše o čem chce, vše ci vytvoří, bude kulturním dokumentem a spolučinitelem v boji o novou kulturu.
W. Broniewski

Básník musí nutně projít vším, co bylo napsáno Homéreme až po nynější časy, jinak to nemá cenu. Musíte znát, co bylo před vámi, a pak, pomalu, nebo třeba současně, musíte na to jít pokorně, jako se na svou skutečnost dívali ti druzí…
B.Hrabal (1989)

Básník pátravě pohlíží na svá slova: která z nich budou zdobit jeho náhrobek?
S.J.Lec

Básník píše a čtenář si to někdy i přečte…
M.J. Saltykov-Ščedrin

Basník se nesmí opakovat.
K.Čapek

Básník si chce zasloužit jméno člověk.
P. Eluard

Bastily se bourají, ale často po nich zůstávají dveře zamčené na čtyři západy.
S.J. Lec

Bdělost nikdy neuškodí.
V. Havel (1990)

Běh času nikdy nemáme cítit, čas má zpevňovat a dávat zrát a stárnout.
A.de Saint-Exupéry

Bezcitnost lásky muže k ženě se projevuje také v tom, že se jí nikdy nezeptá, který způsob lásky jí njelépe vyhovuje a prosazuje jen ten svůj.
R.C.de Bussy-Rabutin

Bezmyšlenkovitost stoupá; kéž by nedosáhla výše hlav!
S.J.Lec

Bezpečí může člověku jít na nervy stejně jako nebezpečí.
G.Greene

Bezpečí v lásce je parazit, který stravuje její kouzlo.
E.Bolognessi

Bezprostřednost a okamžitost, to je vlastní inspirace humoru.
K.Čapek

Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.
I.Kant

Bída – to je něco, co je věrnější nad psa, nad přítele i nad vlastní stín, neboť stín přijde jen, když slunce svítí. Bída je tu však stále, a přítulnější nad nejlíbeznější ženu a pečlivější nežli rodná matka.
J.John

Bída a nedostatek náleží k božskému údělu člověka.
O.S.Marden

Bída člověka najde, i když slunce zajde.
Maloruské přísloví

Bída je břemeno, které je tím těžší, čím déle ho neseme.
J.Paul

Bigamie je jediný trestný čin, který je současně trestem.
P.Sellers

Biograf je racionalizace umění na běžícím pásu, drama v konzervě.
A.Gregor

Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.
Cicero

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.
Nový zákon

Bláto se líbí sviním.
České přísloví

Blázen blázna učí, a oba nesmyslí.
Ruské přísloví

Blázen dá víc, než má.
České přísloví

Blázen, který se domýšlí, že je kníže, neliší se od knížete opravdového ničím, než že onen je ten negativní kníže a tento negativní blázen; pozorujeme-li je bez jejich odznaků, jsou stejní.
G. Ch. Lichtenberg

Blázen na bláznu jede a bláznem pohání.
Ruské přísloví

Blázen s bláznem chodí a oba nikam se nehodí.
Ruské přísloví

Bláznovství je tragické a sluší se jen chápat. Hloupost se nemá chápat, nýbrž vyvracet…
K.Čapek

Blbec: idiot, který neudělal kariéru.
G.Laub

Bblbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.
Vladimír Komárek

Bod je to, co se ze všech stran ukončuje samo v sobě, to, co nemá jiných mezí než samo sebe…
É.B de Condillac

Boháč je buď nepoctivec nebo nepoctivcův dědic.
Hieronymus

Bpháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící?
J.A.Komenský

Bohatec si může své vzruchy a své události kupovat. K chudému přicházejí ve formě ran.
J.Čapek

Bohatí a mocní jedinci, nemajíce co na práci, ani účasti na správě, musí se oddávat lásce, jakožto nejlepšímu léku proti nudě.
C.A.Helvétius

Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti.
E.Zola

Bohatí nejsou milosrdí a milosrdní nejsou bohatí.
Japonské přísloví

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.
Lao´c

Bohatství a rozkoš přestane, jediné dobré jmého ostane.
Dalimilova kronika

Bohatství hnije a chudoba žije.
Ruské přísloví

Bohatství, které kdo shromáždil, může buď vládnout nebo sloužit.
Horatius

Bohatství mě učinilo chudým.
Ovidius

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
Seneca ml.

Bohatství plodí závist, chudoba nenávist.
České přísloví

Bohatství tu vlastnost má,
že z moudrého hlupce udělá.
Polské přísloví

Bohatý je, kdo je moudrý.
Horatius

Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostý život.
H.Sinkiewicz

Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně Spravedlnosti?
G.Laub

Boj dlouho chystej, abys dříve zvítězil.
Publilius Syrus

Boj pohlaví se odbývá tradičními zbraněmi.
S.J.Lec

Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.
K.Čapek

Boj za právo jest poezie života.
K.Světlá

Bojácný satirik vytvořil jeden vtip – sebe.
S.J.Lec

Bolest je na světě jediná nekonečná věc.
J. John

Bolest je nedílná součást rozkoše a rozkoš nedílná součást bolesti; takový je život.
L.Frank

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.
Publilius Syrus

Bolest úřestává dojímat, když jsme si jisti, že ji už nezměníme.
A.Malraux

Bolest vždycky koření rozkoše lásky.
G.B.Basile-Conte

Brána do ráje není nikdy zavřená; jinak by ráj nebyl rájem.
S. J. Lec

Brány svého vězení si neseme každý v sobě.
J.-P. Sartre

Bratr bratra až nad propast přivodí, ale do ní ho nevrže.
Srbeské přísloví

Bratr bratru nejblouh oči vypichuje.
Srbské přísloví

Bratr, mající oporu v bratru, je jako opevněné místo.
Srarý zákon

Bratři se milují jen tenkrát, když jeden je tak bohatý jako druhý.
Africké přísloví

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtímě, příteli.
G. Meredith

Budoucnost je nic tak děsivé, že nechci žádnou budoucnost, a přítomnost již nemohu unést.
H. de Balzac

Budoucnost je představení.
V. Bělohradský

Budoucnost: období, kdy je nám dobře.
J.Tuwim

Bůh byl mou prvnou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.
L.Feurbach

„Bůh, čest a ženy!“
H.de Balzac

Bůh dobře řídí vše! Třebaže náš svět milý má pro to důkazy, já jsem je nehledal.
La Fontaine

Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Úspává naši nedůvěru všemi kličkami rozumu.
J.Dutourd

Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad.
Hérakleitos

Bůh je mlčení.
A.de Saint-Exupéry

Bůh je moc.
G.Orwell

Bůh je mrtvý.
F.Nietzsche

Bůh je pravdivý stejně jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat.
A.de Saint-Exupéry

Bůh je součástí definice člověka.
P.Delp

Bůh je věčná láska. V kom není lásky,v tom ani Bůh nepřebývá a kdo nemiluje svého bližního, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
E.Graichman

Bůh je věčný a hmota je věčná.
G.Bruno

Bůh mi dal korunu, běda tomu, kdo se jí dotkne.
Napoleon Bonaparte (při své korunovaci)

Bůh nad duší, car nad tělem.
Ruské přísloví

Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.
Svatý Augustin

Bůh stvořil člověka k obrazu svému, praví Bible, filosofové to dělají právě naopak, vytvářejí Boha k svému obrazu.
G.Ch.Lichtenberg

Bůh štěstím vládne.
České, polské a ruské přísloví

Bůh tak chce.
Heslo křižáckých vojsk

„Bůh trestá ty, co neznají lásku.“
I.Babel

Být pravověrný znamená nemyslet – nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí.
G.Orwell

Být znamená být vnímán.
G.Berkeley

Být ženou je něco tak zvláštního, tak smíšeného, tak složitého, že to žádný přívlastek nevyjádří, a mnoho přívlastků, které bychom chtěli vyslovit, by si odporovalo do té míry, že to může snést jenom žena.
S.de Beauvoirová

Být ženou je stále ještě když ne nedostatkem, tedy alespoň zvláštní.
S.de Beauvoirová

Bytí a nebytí vyrůstají jedno z druhého, těžké a lehké se vzájemně doplňují, dlouhé a krátké se vzájemně vytvářejí, vysoké a hluboké se vzájemně určují, tón a hlas se spolu vzájemně snoubí, před a po se vzájemně následují.
Lao´c

Bytí není ani dobré ani zlé, ale kdyby člověk nedovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem, vyhubil by se na této zemi, protože je nadán mnohotnějšími schopnostmi než jiní živočichové; života ukazují svůj život právem silnějšího, šlověk je schopen posloužit si nejen právem silnějšího, ale i právem podlejšího.
J.Čapek

Bytost, která nám nejvíce uniká ve chvílích, kdy se domníváme, že ji máme celou, je pro člověka vždycky lákavá.
J.Dutourd

Car není oheň, ale spálíš se chodě okolo něho.
Ruské přísloví

Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i v potu a krvi, nudě, rozbitých domovech, rozdrcených ideálech, nemoci a šílenství.
H. Miller

Cena umělcova záleží právě v tom, že přináší něco nového, že svou intuicí proniká do oblasti, do níž zpravidla stěží pronikne statistika a logika.
A. V. Lunačarskij

Cenzor – náš nejvěrnější čtenář.
J. Žáček

Cesta k pravdě je každodenní cesta k dokonalosti.
Č. Ajtmanov

Cesta kříže – cesta světla.
středověká sentence a heslo mnoha teologů

Cesta na věčnost nutí člověka k samým oklikám.
A. de Saint-Exupéry

Cesty, které nikam nevedou, jsou ovšem nejnebezpečnější.
G. Laub

Cíl člověka je důstojný a leží nezbytně mimo veškerou rozkoš osobní, a proto netoliko vstoupení v nějaký milostný poměr, nýbrž i v manželství, z křesťanského hlediska znamená nikoliv povýšení, ale úpadek; protože každá zamilovanost a provázející ji smyslný myšlenka, ať už kdokoliv se snaží veršem a prózou dokazovat opak, nikdy neusnadňují dosažení cílů, člověka důstojných, nýbrž vždy jen ztěžují.
L. N. Tolstoj

Cíl je souhrnem vynaložených prostředků.
G. W. F. Hegel

Cit jako loď se mořem musí dát
nežli může někde zakotvit,
nežli ví, že slovo „milovat“
znamená „dýchat“ nebo „žít“.
V. Vysockij

Cit je tehdy svobodný nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li prožíván v upřímnosti a beze strachu.
S. de. Beauvoirová

Cit pro vlastnictví bývá často mocnější než sebevětší láska a často také bývá pokládán za tu největší lásku.
S. Dygat

Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumm, všechno jsem cítil.
L. van Beethoven

Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.
T. G. Masaryk

Cit zmenšuje mravní vzdálenost, kterou vytvořila společnost.
H. de Balzac

Citát je to, co nám utkví z dlouhé řeči.
M. Holub

Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.
Ch. Morgenstern

Citáty mají větší cenu, než se tobě zdá; ony vysvětlují, dokazují, srovnávají.
F. L. Čelakovský

Cilitvost člověka na maličkosti a nevnímavost k věcem významným: známka podivné zvrácenosti.

City, jednou umrtvené, se dají ještě vzkřísit, ale jen dočasně.
P. Bucková

City krátce a dobře dřímají jako medvědi nebo jezevci. Žijí autonomním životem; pracují v hloubce, potají a v tuchosti jako nerosty. Proto tedy city neznámé těm, kdo je zakoušejí, i těm, kdo je vyvolali, mohou velmi dobře existovat, být tam, působit neviditelným, nepochopitelným, ale mocným vlivem. Jsou to skryté kousky rádia. Jejich záhadné paprsky zabíjejí, berou sílu nebo léčí.
J. Dutourd

City nejsou o nic méně intenzivní proto, že je prožívá někdo banální…
E. Trioletová

Civilizace má sklon zkazit lidi, jako velká města kazí pobřeží.
H. Amiel

Civilizace není přece jen nic víc nežli fasáda, která jakžtakž maskuje starou divočinu života.
K. Čapek

Civilizace pokročila kupředu a lidé se zastyděli za nelíčenou prudkost svých prvotních žádostí.
Stendhal

Cizina rozum ostří.
Ruské přísloví

„Cogitus interruptus“
Ochrana před početím nápadu
Zavčasu přerušit rok myšlenek.
M. Leták (1989)

Coury měly a budou mít vždycky na světě nejsnadnější život ze všech.
A. Lustig

Ctižádost je spíš věcí žádostí než cti.
T. Janovic

Ctnost a pokora nemá místo udvora.
České a polské přílosví

Ctnost a síla jsou jedno a totéž.
B. Spinoza

Ctnost je jako píseň. Chytá se stáří.
R. W. Emerson

Ctnost je pouhé slovo.
M. J. Brutus (poslední slova 42 př. n. l.)

Ctnost jest uprostřed dvou krajností, jež zjevné vady a neřesti jsou.
Aristoteles

Ctnost musí být již velmi stará dáma: Každý ji ctí, ale nikdo ji nechce.

Ctnost nelehá na peci.
Polské přísloví

Ctnost…nelze rozdělit: Buď je a nebo není.
H. de Balzac

Ctnost, ponechána sama sobě, je podivuhodně nepraktická.
K. Čapek

Ctnost těžkosti se neleká, a v protivenství neheká.
Polské přílosví

Ctnost září jako slunce.
heslo Kryštofa Haranta z Polžic

Ctnost žije i po smrti.
Latinské přísloví

Ctnosti by měly spolu dít, tak jako neřesti to činí.
La Fontaine

Ctnosti doby nenormální jsou ale neřestmi doby normální.
Václav Belohradský

Ctnostný člověk nežije ctnostě proto, že je mu to k užitku, ale protože je to zákonem a životodárnou mízou jeho bytí.
M. Gándhí

Cudnost je neznamenitější ze všech ctností.
V. Brancati

Cudnost je spiknutí proti necudnosti s mlčenlivostí.
G. B. Shaw

Cukr se nejídá plnou hrstí.

Cynik – zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci, jaké jsou, ne jaké by měly být.
A. Bierce

Cynismus je obranou proti ponížení i proti zahanbení: v něm se rýsuje vykoupení.
S. de Beauvoirová

Čas čini svoje. A ty, člověče?
S. J. Lec

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.
W. S. Maugham

Čas je ještě mnohem suverénnější, tvořivější, hroznější než prostor.
J. Čapek

Čas je naštěstí i naneštěstí pro všechny lidi stejný.
A. Lustig

Čas je onen ubrus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby buď lásky nebo nenávisti.
J. Addison

Čas je stín, do něhož jsme řetezy zatahováni.
V. Hugo

Čas: je to, co se člověk neustále pokouší zabít, ale co nakonec zabije jeho.
H. Spencer

Čas je velký páv.
H. de Balzac

Čas jsou peníze.
Anglické přílosví

Čas kvapí.
Latinské rčení

Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.
Seneca ml.

Čas má plné kapsy překvapení.
J. Werich

Čas motýlí kukly byl velikou dobou lidstva.
R. Bradbury

Čas – nejcennější výdaj.

Čas nejlépe poradí.
České přísloví

Čas neléčí, když nechce. Čas je šarlatán.
J. Orten

Čas odhalí pravdu.
Seneca ml.

Čas prý se rovná v ceně penězům, ano, ale peníse se enrovnají času. Bez peněz možno vždy ještě mnoho učinit, bez času nic.
J. Neruda

Čas růže přináší.
České přísloví

Čas smrti znát je ustavičně umírat.
Publilius Syrus

Čas tiší bolesti i rány, poněvadž se měníme.
B. Pascal

Čas v prožitém nemilosrdně škrtá. „Nezvratné“ hodnoty se stávají pomyslnými a někdy se zdá, že nepochybnými zůstávají jen pochybnosti, protože – běda – když se život mění v historii, definitivní text se rodí zdlouhavě a pravda nepřichází na svět císařským řezem. Jenže stejně pravdivý je i opak toho, co bylo řečeno: Čas i utvrzuje a ustaluje; čas někdy ozřejmuje a podtrhuje místo lidí v kontextu událostí, protože jen s nimi a jimi nabývá epocha své smysluplnosti a logiky. Tak doba někdy vysvětluje osobnosti a ony vysvětlují dobu.
M. Válek

Čas žití je krátký.
Latinské přísloví

Časy se stále mění a my se měníme s nimi.
výrok připisovaný francouzskému králi Lotharovi I.

Čert nepláče, když mnich skáče.
Ruské přísloví

Čert oběti pobere, ale oltář zůstane.
České přísloví

Čert po samotách nejvíc loví.
České přílosví

Čest a pohodlí bydlí zřídka pod jednou střechou.
Anglické přísloví

Čest je základní kámen lidské statečnosti.
V. G. Bělinskij

Čest jest tak starý svatý, že ho už ani neslavíme.
Mathurin Regnier

Čest rodí rozum.
Ruské přísloví

Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toto, co jsme přečetli.
J. Locke

Čin dohání myšlenku. Běda, když ji předhoní.
S. J. Lec

Činnost umění je založena na tom, že člověk, který vnímá sluchem nebo zrakem výrazy citů jiného člověka, je schopen zakoušet tytéž city, jalé zakoušel člověk, který svoje city vyjádřil.
L. N. Tolstoj

Číst znamená půjčovat si; brát z čteného myšlenky, odnášet.
G. Ch. Lichtenberg

Čisté ruce
Kdo má ruce vždycky čisté?
Stoprocentní alibisté.
J. Žáček

Čisté svědomí je pro mě vyšší karta než strach.
J. Kostrhun (1989)


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář